Wenstøb, Bengt Morten

Wenstøb, Bengt Morten (1963-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 26.02.1963 i Fredrikstad, Østfold
 • Sønn av bilmekaniker Bengt Jacobsen (1940-) og husmor og butikkmedarbeider Laila Thoresen (1943-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Østfold, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2015
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2015 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Reier barneskole 1970-1976
 • Hoppern ungdomsskole 1976-1979
 • Kirkeparken videregående skole, allmenfag, samfunnsfaglig linje 1979-1982
 • Socionom, Universitetet i Lund, Sverige 1985-1988
 • Cand.socion., Universitetet i Trondheim 1990-1995
 • Diploma in Public Health, Nordic School of Public Health (NHV), Gøteborg, Sverige 1999-2001
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2014
 • Sommelier 2017

Yrke

 • PPT-kontoret, Sarpsborg 1988-1991
 • Utekontakten, Sarpsborg 1991-1993
 • Barnevernets akuttberedskap, Sarpsborg 1993-1996
 • Høgskolelektor i barnevern, Høgskolen i Stavanger 1996-1999
 • Instituttleder, institutt for barnevernspedagogutdanningen, Høgskolen i Stavanger 1999-2001
 • Høgskolelektor i barnevern, Høgskolen i Stavanger 2001-2003
 • Høgskolelektor, avd. helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold 2003-2004
 • Stipendiat, Nordic School of Public Health (NHV), Gøteborg, Sverige 2004-2005
 • Høgskolelektor, avd. helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold 2005-2013
 • Høgskolelektor, avd. helse- og velferd, Høgskolen i Østfold fra 2018

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fredrikstad Kommunestyre 2007-2011 (Gruppeleder bystyre-gruppen 2009-2011)
 • Medlem Fredrikstad Formannskap 2011-2013

Offentlige verv

 • Medlem Sakkyndig utvalg for barnevernsaker fra 2000
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Leder Fredrikstad Høyre 2007-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sekretariatet for Landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret 1983-1984
 • Formann Association of Norwegian students Abroad (ANSA) Sverige 1986-1987
 • Medlem Hovedstyret i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) 1986-1987

Litteratur

 • Kljacic, Vahid: Socijalni rad na pragu 21. stoljeca : zbornik radova sa naucnog skupa , Universitetet i Sarajevo, egen skriftserie Sarajevo 1999
 • Link, Rosemary J. og Chathapuram S. Ramanathan: Human Behavior in a Just World. Reaching for Commond Ground, Rowman & Littlefield Publishers Maryland 2010
 • van Wormer, Katherine S. og Rosemary J. Link: Social Welfare Policy for a Sustainable Future. The U.S. in Global Context, Sage California 2015