Aakre, Bodil

Aakre, Bodil (1922-2008)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Aakre, Bodil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.09.1922 i Kristiania, Oslo
 • Død 08.11.2008
 • Datter av disponent Hans Christian Aakre (1884-1973) og Jenny Otilie Johannessen (1886-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1965 - 1969, H. (01.10.1965 - 10.02.1967)
 • Representant nr 1 for Nordland, 1965 - 1969, H. (10.02.1967 - 30.09.1969)
 • Representant nr 11 for Nordland, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1973 - 1977, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 12.10.1965-10.02.1967 for Håkon Kyllingmark.
 • Rykket opp som representant 10.02.1967 etter Harald Warholms død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 15.10.1965 - 10.02.1967
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 10.02.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 13.10.1970
  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1970 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1942
 • Studieopphold ved Universitetet i Leyden 1947
 • Cand.jur. 1948

Yrke

 • Sakførerfullmektig i Hammerfest 1948-1949
 • Dommerfullmektig i Alta 1949-1950
 • Overrettssakfører 1950
 • Egen sakførerforretning i Alta 1951-1957
 • Juridisk konsulent ved Nordland Landbruksselskap 1957-1973
 • Sorenskriver i Brønnøysund 1973-1988
 • Sjef for Løsøreregistret 1980-1988
 • Pensjonist fra 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Brønnøy Kommunestyre 1977-1979, 1975-1977

Offentlige verv

 • Varaleder Skjønnskommisjonen for Bodin kommune 1965-1966
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1967-1971
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets konstitusjonelle kontroll med forvaltningen 1969-1972
 • Medlem Utvalget til å utrede Norsk Samferdselsplan 1972-1977
 • Nestleder Styret for Arbeidstilsynet 1972-1988
 • Medlem Havnestyret, Brønnøysund fra 1974
 • Leder Reisende Kontrollkommisjon for Helgeland 1974-1989
 • Nestleder Arbeidsdirektoratets styre 1975-1983
 • Formann A/S Vinmonopolets stedlige styre, Brønnøysund fra 1975
 • Medlem Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn 1976-1990
 • Varamedlem Steriliseringsrådet 1978-1981
 • Varamedlem Representantskapet i A/S Næringskreditt fra 1979 (offentlig representant)
 • Medlem Utvalg til å gjennomgå NVE's organisasjon 1980-1982
 • Medlem Teleutvalget 1980-1983
 • Varamedlem Styret for Norsk Olje A/S Norol fra 1980
 • Varamedlem Rådet for Rettsinformasjon fra 1980
 • Medlem Aldersgrenserådet 1980
 • Medlem Steriliseringsrådet fra 1982
 • Leder Naturskadefondets ankenemnd 1982-1991
 • Varamedlem Styret i Norsk Rikskringkasting fra 1982

Tillitsverv i partier

 • Formann Hammerfest Høyrekvinners klubb 1948-1949
 • Medlem Finnmark Høyres fylkesstyre 1955-1957
 • Medlem Høyres programkomité 1967-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lokalforeningen av Foreningen Norden i Alta ca. 1955
 • Formann Lokalforeningen av Riksmålsforbundet i Alta ca. 1955

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Nordlandsbanken A/S 1969-1977
 • Medlem Representantskapet for Nordlandsbanken A/S fra 1977
 • Nestformann Representantskapet for Nordlandsbanken A/S fra 1982
 • Formann Styret i Sameiet Rosenborggt. 1 i Oslo

Litteratur

 • Nord-Norges landbrukstidsskrift Norden, 1965-75