Haga, Borghild Bondevik

Haga, Borghild Bondevik (1906-1990)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Haga, Borghild Bondevik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter