Hareide, Bodolf

Hareide, Bodolf (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 01.12.1937

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, H.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Statens nærmiljøutvalg, 1981-1983
  • Varamedlem Styret for næringsmiddelkontrollen, 1981-1982
  • Varamedlem Styret for Produktregisteret, 1981-1983
  • Medlem Utvalg for samordning av vannressursforvaltning, 1983-1987
  • Medlem Styret for næringsmiddelkontrollen, 1983-1986
  • Leder Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål, 1985-1994
  • Leder Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT), 1991-1995
  • Medlem Beredskapsrådet for landets helsestell fra 1995