Norgård, Borghild

Norgård, Borghild (1887-1979)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1950-1953

Gå til bildegalleri

Norgård, Borghild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter