Røyseland, Borghild

Røyseland, Borghild (1926-2020)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 53 dager

Gå til bildegalleri

Røyseland, Borghild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.08.1926 i Kvinesdal, Vest-Agder
 • Død 14.07.2020
 • Datter av gardbruker Ånen Jerstad (1881-1972) og husmor Bertine Marie Gjelmestad (1893-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 11 for Rogaland, 1989 - 1993, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 7-årig folkeskole 1933-1940
 • Flekkefjords handelsskole 1943
 • Stenografikurs, H. Chr. Hansens handelsskole, Sandnes 1949

Yrke

 • Ekspeditrise Sandnes 1943-1948
 • Førstedame/avdelingsleder 1948-1953
 • Husmor 1953-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandnes Formannskap 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1971-1975
 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Rogaland 1983-1985

Offentlige verv

 • Varamedlem Nemnda for spesialundervisning, Sandnes 1968-1971
 • Varamedlem Låne- og stipendienemnda, Sandnes 1968-1971
 • Varamedlem Skolestyret, Sandnes 1968-1971
 • Medlem Kontaktutvalget vedrørende samarbeid mellom Musikkskolen og andre skoler, Sandnes 1972-1975
 • Medlem Gand menighetsråd 1972-1975
 • Formann Vedlikeholdsnemnda 1972-1979
 • Varamedlem Finansutvalget, Sandnes 1972-1977
 • Varamedlem Byplanrådet, Sandnes 1972-1975
 • Medlem Eldres samarbeidsutvalg, Sandnes 1976-1979
 • Medlem Sosialstyret, Sandnes 1976-1979
 • Varamedlem Valgnemnda, Sandnes 1976-1979
 • Medlem Finansutvalget, Sandnes 1977-1978
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 1979-1985
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Rogaland 1979-1985
 • Medlem Styret for Rogaland psykiatiske sykehus 1979-1983
 • Formann Sosialstyret, Sandnes 1980-1983
 • Medlem Fylkeslag for helse og sosiale spørsmål, Sandnes 1980-1983
 • Medlem Styret for Soma vernehjem 1980-1983
 • Medlem Rådet for NORAD 1981-1983
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Rogaland 1983-1985
 • Medlem Styret for Sola Terminalbygg 1983-1985
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1994
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 1993-1997
 • Formann Plannemnda for mødrehjem, Rogaland

Tillitsverv i partier

 • Formann Sandnes Kristelig Folkepartis Kvinner 1965-1969
 • Formann Kristelig Folkepartis Kvinner i Rogaland 1969-1973
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1971-1978
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1977-1978
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre og arbeidsutvalg 1978-1984
 • Formann Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1978-1984
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti i Rogaland 1994-1994
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti i Sandnes 1995-1995
 • Æresmedlem Kristelig Folkepartis Kvinner 1996-1996
 • Æresmedlem Kristelig Folkepartis Kvinner i Rogaland 2000-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vestlandske Indremisjon i Sandnes 1950-1955
 • Medlem Styret i Rogaland Indremisjonsselskap 1969-1971
 • Representant Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1979
 • Medlem Styret i Kristenfolkets edruskapsråd 1987-1993
 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1989-1992

Andre administrative verv

 • Medlem Risby behandlingshjem 1990-1994