Rønningen, Børre

Rønningen, Børre (1949-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.05.1949 i Vikna, Nord-Trøndelag
 • Sønn av maler Arne Rønningen og hjelpepleier Aase Laugen

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Telemark, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 7 for Telemark, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Sekretær, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Sekretær, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas 1970
 • Kurs i tidsstudier 1972
 • Skatteetatskolen I 1974
 • Skatteetatskolen II 1977

Yrke

 • Produksjonsarbeider Standard Telefon og Kabel, Skien 1971-1972
 • Saksbehandler Vinje ligningskontor 1972-1979
 • Distriktssekretær Fylkesskattekontoret, Vinje 1979-1987
 • Ligningssjef i Tinn og Nissedal 1980 (en kortere periode, samtidig med stillingen som distriktssekretær)
 • Ligningssjef Kviteseid 1987
 • Bedriftsrådgiver og plasseringsansvarlig Sparebanken Pluss/Sparebanken Gjensidige Nor, Tokke-Vinje 1987-2005

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • 25-års merke for medlemskap i LO 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Vinje Formannskap 1975-1979, 1979-1983
 • Medlem Vinje Kommunestyre 1991-1995
 • Ordfører Vinje Kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Vinje kommunes nemnd for utgivelse av Arbeidar- og husmannssoga for Vinje 1979-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1984-1987
 • Medlem Byggekomiteen for Rjukan Sjukehus 1986-1988
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1988-1989
 • Leder Byggekomiteen for Rjukan Sjukehus 1988-1989
 • Leder Takstnemnda, Vinje 1988-1989
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1991
 • Medlem Styret for Telemarksforskning 1991-1997
 • Nestleder Vest-Telemark Rådet 1999-2003
 • Medlem Nærings- og prosjektutvalget 1999-2007
 • Medlem Styret for Fellesfondet for Øvre Telemark 1999-2003
 • Leder Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) fra 2003
 • Medlem Styret for Hardangervidda Senteret fra 2004

Tillitsverv i partier

 • Leder Vinje Sosialistiske Venstreparti 1975-1976
 • Medlem Styret for Telemark SV 1975-1979, 1987-1989
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis landsstyre 1977-1979
 • Leder Telemark SV 1979-1983
 • Leder SVs gruppe i Telemark fylkesting 1984-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann Standard Telefon og Kabel, Skien 1971-1972
 • Varamedlem og medlem Landsstyret i Ligningsetatens Landsforening (NTL) 1974-1986
 • Leder Styret for Vest-Telemark Samvirkelag, avdeling Ytre Vinje 1980-1982
 • Leder Ligningsetatens Landforening i Telemark 1981-1983
 • Nestleder Vinje Idrottslag 1987-1989
 • Nestleder Telemark Nei til EU fra 1998