Borge, Brita

Borge, Brita (1931-2013)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
6 år, 315 dager

Gå til bildegalleri

Borge, Brita har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.10.1931 i Vasa, Finland
 • Død 02.11.2013
 • Datter av prost Alvar Vilhelm Nyqvist (1893-1966) og rektor Mary Constance Rosendal (1901-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 13 for Hordaland, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-08.06.1983 for Arne Skauge.
 • Møtte fast som representant 31.08.1984-30.09.1985 for Arne Skauge.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 20.01.1982
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 20.01.1982 - 21.03.1983
  Medlem, Justiskomiteen, 21.03.1983 - 08.06.1983
  Medlem, Justiskomiteen, 24.10.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Fil.kand. (cand.real.) Helsingfors (zoologi, botanikk, kjemi, geologi og paleontologi) 1956
 • Diverse kurs i statistisk kvalitetskontroll, produksjonsplanlegging, eksportmarkedsføring, arbeidsledelse og språk 2000 ("lifelong learning")

Yrke

 • Lektor ved Vasa Svenska Flicklyceum 1952-1953
 • Lektor Hangö Samlyceum 1954-1955
 • Produksjonsplanlegger Borge Kromlærfabrikk 1956-1975
 • Eksportsjef Borge Kromlærfabrikk 1975-1981
 • Prosjektleder Borge Kromlærfabrikk 1981-1998 (deltid)
 • Coordinator WPCS Norge 1989-2000
 • Director National Chapter Development WCPS 1990-1997 (UN-NGO)

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for Industriøkonomisk Institutt 1976-1980
 • Varamedlem Bransjerådet for skotøy- og lærindustrien 1976-1983
 • Medlem Utvalget for Eksportfremmende tiltak 1977-1981
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1978-1985
 • Varamedlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Hordaland 1984-1990
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1987-1989
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1988-1990
 • Varamedlem Styret for Distriktenes Utbyggingsfond (DU), Hordaland 1991-1994
 • Varamedlem Utvalget for Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND), Hordaland 1994-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Osterøy Høgre 1968-1972
 • Medlem Styret for Hordaland Høyre 1973-1978, 1981-1989
 • Medlem Styret i Bergen og Hordaland Senior Høyre, politisk utvalg 2000-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vestlandsavdelingen av Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund 1967-1970
 • Medlem Styret i Skorådet 1974-1978
 • Medlem European Fashion Council for Leather (MODEUROP) 1974-1985 norsk representant
 • Medlem Norges industriforbunds forskningsutvalg 1978-1984
 • Formann Skorådet 1978-1981
 • Formann Nordisk Skomoderåd 1979-1980
 • Formann Osterøy industrilag 1980-1981
 • Medlem International advisory council for the World confederation of productivity science (WCPS) 1984-1997
 • Varamedlem Styret for Utviklingsselskap for Næringslivet på Vestlandet (UNV) 1987-1993
 • Fellow World academy of productivity science (WAPS) 1988 Livslangt medlemskap i Akademiet
 • Medlem Executive Board of Directors, WCPS 1995-1998
 • Medlem Styret for Europabevegelsen i Hordaland 1995-1999
 • Medlem Board of Directors, WAPS 1997-2000
 • Nestleder Europabevegelsen i Hordaland 1999-2001
 • Nestleder Europabevegelsens seniorgruppe i Hordaland fra 2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Fjæra fra 1976
 • Medlem Representantskapet for Vest-Finans 1983-1986
 • Medlem Representantskapet for Hygea 1989-1990
 • Medlem Representantskapet for Vital Forsikring 1990-1991
 • Varamedlem Styret for Åstvedt Industrier A/S 1992-1998
 • Medlem Styret for Malungs Garveri 1992-2003
 • Medlem Styret for Nye Østerøy Miljø fra 2007

Litteratur

 • Borge, Brita: The Norwegian Market for Hides and Leather, Norad Oslo 1990