Edland, Brit

Edland, Brit (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.02.1950

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, SV.