Edland, Brit

Edland, Brit (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter