Harkestad, Britt

Harkestad, Britt (1946-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.03.1946 i Kvam, Hordaland
 • Datter av snekker John Harkestad (1920-1977) og husmor Gerda Bakke (1920-1989)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Hordaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 1989 - 1993, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Sekretær, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 26.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1966
 • Lærerskoleeksamen 1970
 • Eksamen Statens spesiallærerskole 1973

Yrke

 • Lærer i ungdomsskolen 1970-1971
 • Lærer i barneskolen Husnes, Kvinnherad 1973-1976
 • Spesialpedagog Kvinnherad 1976-1977
 • Spesiallærer Husnes barneskole fra 1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvinnherad Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kvinnherad 1975-1977
 • Medlem Sunnhordland prostiråd 1977-1981
 • Formann Skolestyret, Kvinnherad 1977-1979
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Kvinnherad 1979-1983
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Hordaland 1983-1987
 • Formann Skolestyret, Kvinnherad fra 1983
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1986-1990
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kvinnherad Kristelig Folkeparti 1975-1979
 • Organisasjonsnestformann Hordaland Kristelig Folkeparti 1980-1984

Tillitsverv i organisasjoner

 • Ungdomssekretær Vestlandske indremisjon 1971-1972
 • Medlem Styret i Sunnhordland, Hardanger og Voss indremisjonsskipnads ungdomsråd 1974-1977
 • Medlem Det frivillige kirkelige landsråd 1980-1984
 • Medlem Styret for Norske Kommuners Sentralforbund 1984-1988