Ryen, Brit Vingelsgaard

Ryen, Brit Vingelsgaard (1944-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 9 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter