Schultz, Britt

Schultz, Britt (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 30.01.1945

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 1977 - 1981, A.