Schultz, Britt

Schultz, Britt (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter