Rugaas, Bendik

Rugaas, Bendik (1942-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.12.1942 i Sør-Varanger, Finnmark
 • Sønn av smed Ole Rugaas og Olfrid Nordlie

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Planleggingsdepartementet, 29.11.1996 - 01.01.1997
  Statsråd, Planleggings- og samordningsdepartementet, 01.01.1997 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand.real., Universitetet i Oslo 1967
 • Statens bibliotekhøgskole 1971

Yrke

 • Lektor Statens Lærerskole i forming, Blaker 1967-1968
 • Informasjonskonsulent Rikstrygdeverket 1967-1968
 • Lektor Statens Bibliotekhøgskole 1969-1975
 • Rektor ved Statens bibliotekhøgskole 1975-1981
 • Overbibliotekar Universitetsbiblioteket i Oslo 1987-1993
 • Nasjonalbibliotekar 1993-1996

Verv

Offentlige verv

 • Leder Rådet for skriftkultur 1985-1993
 • Nestleder Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO fra 1992
 • Formann Norsk utvalg for bibliotekautomatisering

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk Forskningsbibliotekarforening 1972-1976
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening 1973-1980
 • Formann Library School Section, International Federation of Library Associations and Institutions 1981-1983
 • Formann National Library Section sst. 1989-1991
 • Ordfører NORDINFO 1991-1993

Andre administrative verv

 • Visepresident Conference of Directors of Natinal Libraries 1988-1992
 • President Conference of Directors of Natinal Libraries 1992-1996