Salbu, Bersvend

Salbu, Bersvend (1968-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 16 dager

Gå til bildegalleri