Dugstad, Bodil Skjånes

Dugstad, Bodil Skjånes (1927-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 23.05.1927

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 01.11.1973 - 01.07.1975

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Norsk kulturråd, 1980
  • Medlem Nasjonalgalleriets styre, 1980-1981
  • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd, 1980-1984
  • Nestleder Rådet for kriminalomsorgen, 1980-1985
  • Medlem Styret for Det norske komponistfond, 1980-1985
  • Medlem Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 1989-1995
  • Leder Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra, fra 1992