Dugstad, Bodil Skjånes

Dugstad, Bodil Skjånes (1927-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977

Gå til bildegalleri

Dugstad, Bodil Skjånes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.05.1927
 • Død 06.02.2021

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 01.11.1973 - 01.07.1975

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Norsk kulturråd, 1980
 • Medlem Nasjonalgalleriets styre, 1980-1981
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd, 1980-1984
 • Medlem Styret for Det norske komponistfond, 1980-1985
 • Nestleder Rådet for kriminalomsorgen, 1980-1985
 • Medlem Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 1989-1995
 • Leder Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra, fra 1992