Tenden, Borghild

Tenden, Borghild (1951-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 43 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.06.1951 i Stryn, Sogn og Fjordane
 • Datter av selvstendig næringsdrivende Thor Tenden (1924-1998) og telefonfullmektig Oddlaug Bødal (1924-2008)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, V.
 • Representant nr 9 for Akershus, 2005 - 2009, V.
 • Representant nr 13 for Akershus, 2009 - 2013, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Første nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Innpisker, Venstre, 01.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Innpisker, Venstre, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Nestleder gruppestyret, Venstre, 01.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1958-1967
 • Videregående skole 1967-1970
 • Norges idrettshøgskole, mellomfag 1971-1973
 • Pedagogikk grunnfag og mellomfag, UiO 1973-1975
 • Sosiologi grunnfag og mellomfag, UiO 1976-1977
 • 1. avd. juridisk eksamen, UiO 1987
 • Sosiologi hovedfagseksamener, UiO 1993-2000
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2010

Yrke

 • Lærer ved Valler videregående skole 1978-1993
 • Konsulent i Venstres stortingsgruppe 1993-1996
 • Rådgiver i Stortingets informasjonsseksjon 1996-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bærum Kommunestyre 1999-2003, 2003-2007
 • Medlem Bærum Kommunestyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 2003-2005
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 2005-2007

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Oslo og Akershus 1995-1999
 • Leder Klagenemda for utdanning, Akershus 1995-1999
 • Nestleder Hovedutvalget for utdanning, Akershus 1995-1999
 • Medlem Kontrollutvalget, Bærum 1999-2003
 • Medlem Styret for VEAS 2003-2007
 • Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Akershus fra 2003
 • Medlem Oslofjordens Friluftsråd, Akershus fra 2003
 • Medlem Oslofjordens Friluftsråd fra 2008
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2009-2017

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Styret i Akershus V 1994-1996
 • Medlem Styret i Bærum V fra 1994
 • Medlem Styret i Akershus V 1997-2003
 • Leder Styret i Bærum V 1998-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sentralstyret i Europabevegelsen fra 2011