Thorsen, Bente

Thorsen, Bente (1958-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 74 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 31.10.1958 i Åkra, Rogaland
 • Datter av kystskipper/sjømann Ingleif Johannes Thorsen (1924-1985) og industriarbeider Elise Nilsen (1931-2013)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 12 for Rogaland, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2015
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 30.09.2015 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Tredje vara innpisker, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2015
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2015 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Åkra barne- og ungdomsskole 1965-1974
 • Bergeland yrkesskole, frisørlinje 1976-1977
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2016

Yrke

 • Frisør, Kirsten Eriksen 1974-1976
 • Toms Frisør 1977-1987
 • Chic Hårdesign 1987-2009

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Medalje Kommunenes sentralforbund 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995
 • Medlem Karmøy Formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1991-1995
 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Barnevernsnemnda, Karmøy 1987-1991
 • Medlem Fritidsutvalget, Karmøy 1987-1991
 • Medlem Skatteutvalget, Karmøy 1987-1995
 • Meddommer Gulating Lagmannsrett 1987-1995
 • Medlem Hovedutvalget for skole og kultur, Karmøy 1991-1995
 • Medlem Klagenemnda, Karmøy 1991-1995
 • Nestleder Kinostyret, Karmøy 1991-1999
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Rogaland 1991-1995
 • Medlem Valgstyret, Karmøy 1991-1995
 • Medlem Forstanderskapet ved Skudenes & Aakra Sparebank, Åkrehamn 1991-2003
 • Medlem Kommunalutvalget, Karmøy 1995-2003
 • Medlem Karmsund Havneråd 1999-2007
 • Medlem Klagenemnda, Karmøy 1999-2009
 • Medlem Valgstyret, Karmøy 1999-2009
 • Medlem Regional- og kulturutvalget, Rogaland 1999-2003
 • Medlem Byggenemnda, Karmøy 2003-2007
 • Medlem Kommuneplanutvalget, Karmøy 2003-2007
 • Medlem Representantskapet for Haugaland interkommunale miljøverk 2003-2007
 • Medlem Styret for Haugaland Kraft fra 2003
 • Leder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Karmøy 2007-2009
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 2010-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rogaland FrP 1988-1995
 • Formann Styret for Karmøy FrP 1988-1989, 1993-2000
 • Medlem Styret for Karmøy FrP 1989-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Mødreforening for div. fritidsaktiviteter, Karmøy 1990-1993