Winger-Andresen, Birgit

Winger-Andresen, Birgit (1922-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1973-1977

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 06.09.1922

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, V.