Pettersen, Børre

Pettersen, Børre (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 324 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1945 i Drammen, Buskerud
 • Sønn av fabrikkarbeider Bjarne Pettersen (1914-1991) og fabrikkarbeider Marit Hansen (1921-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Miljøverndepartementet, 22.11.1991 - 09.09.1994

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole

Yrke

 • Laborant Gullaug Kjemiske Fabrikker 1962-1969
 • Sekretær i Norsk folkehjelp 1972-1975
 • Avdelingsleder i LO 1975-1991
 • Daglig leder AOF Norge 1994-2002
 • Spesialrådgiver i LO fra 2002

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Gullmerket i Norges Jeger- og Fiskerforbund 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Bystyre 1967-1971
 • Medlem Røyken Kommunestyre 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Drammen 1967-1971
 • Medlem Styret for Arbeidstilsynet 1977-1991
 • Varamedlem Produktkontrollrådet 1977-1991
 • Medlem Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten 1978-1984
 • Medlem Rådet for regulering av legetjenester 1979-1983
 • Medlem Oljevernrådet 1980
 • Medlem Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet 1980
 • Varamedlem Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet fra 1981
 • Varamedlem Oljevernrådet fra 1981
 • Medlem Rådet for helsetjenester ved bedrifter fra 1981
 • Medlem Styret for Produktregisteret 1981-1982
 • Medlem Styret for arbeidsforskningsinstituttene 1982-1991
 • Medlem Styret for Institutt for industriell miljøforskning 1982-1991
 • Medlem Helse- og sykehusutvalget, Oslo fra 1984
 • Medlem Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1985-1986
 • Varamedlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1985-1986
 • Nestleder Statens friluftsråd 1986-1990
 • Medlem Styret for Arbeidsforskningsinstituttet 1987-1990
 • Varamedlem Det faglige utvalg for førerhundspørsmål 1988
 • Medlem Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning 1989-1990
 • Medlem Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning 1989-1990
 • Medlem Styret for Produktregisteret 1991
 • President North Atlantic Salmon Conservation Organization 1992-1996
 • Leder Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør fra 1992
 • Medlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1996-1997
 • Leder Kontrollutvalget, Røyken fra 1999 (Siste reg. fra og med 2007 og til ingen sluttdato, derfor står det -1 (ABR 9/2-2017))

Tillitsverv i partier

 • Formann Drammen AUF 1965-1967
 • Formann Buskerud AUF 1966-1969
 • Medlem AUFs landsstyre 1967-1969
 • Medlem AUFs sentralstyre 1969-1973
 • Faglig sekretær AUF 1969-1972
 • Formann Årvoll Arbeidersamfunn fra 1980
 • Formann Det faglig-politiske utvalget i Oslo Arbeiderparti fra 1982
 • Medlem Styret i Oslo Arbeiderparti fra 1982
 • Leder Røyken Arbeiderparti fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Gullaug fagforening 1965-1969
 • Formann Gullaug fagforening 1969
 • Nestformann Norges Jeger- og Fiskerforbund 1987-1989
 • Formann Norges Jeger- og Fiskerforbund 1989-2000

Litteratur

 • Pettersen, Børre: Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen, Oslo 1977
 • Pettersen, Børre, Steinar Halvorsen og Bjørn Kolby (kommentarer): Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, Oslo 1977
 • Pettersen, Børre: Arbeidsplassen - og hvordan den former oss, Oslo 1982
 • Pettersen, Børre, Steinar Halvorsen og Bjørn Kolby (kommentarer): Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, Oslo 1983
 • Pettersen, Børre og Ole Kirkemo: Laks og Laksefiske i Norge, Mortensen Oslo 1987
 • Pettersen, Børre og Erling Sand: Den store fluebindingsboka, Tiden Oslo 1989
 • Pettersen, Børre og Stein Lier-Hansen: Ettersøk av skadet hjortevilt, Landbruksforlaget Oslo 2000