Rognlien, Børre

Rognlien, Børre (1944-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 146 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.12.1944 i Hurdal, Akershus
 • Sønn av kjøpmann Bjarne Rognlien (1914-1988) og husmor/butikkmedarbeider Annie Hagen (1916-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1993 - 1997, H. (01.10.1993 - 17.09.1997)
 • Representant nr 1 for Oslo, 1993 - 1997, H. (17.09.1997 - 30.09.1997)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-16.09.1983 for Lars Roar Langslet.
 • Møtte fast som representant 16.09.1983-30.09.1985 for Jan P. Syse.
 • Rykket opp som representant 17.09.1997 etter Jan P. Syses død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 20.01.1982
  Medlem, Samferdselskomiteen, 20.01.1982 - 10.10.1984
  Midlertidig sekretær, Samferdselskomiteen, 10.10.1984 - 05.11.1984
  Medlem, Samferdselskomiteen, 05.11.1984 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets velferdsutvalg, 01.10.1984 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1963
 • Norsk Journalistskole 1966-1967
 • Nordisk Journalistkursus, Århus 1969
 • Ex.phil. 1970

Lærlingepraksis

 • Journalistlærling Eidsvold Blad 1963-1964

Yrke

 • Journalist i United Press International 1964-1966
 • Redaksjonssekretær i Forsvarets pressetjeneste 1967-1973 (fungerende byråsjef 1972-1973)
 • Nyhetsredaktør i Hamar Dagblad 1973-1974
 • Informasjonssjef i Elforsyningens Informasjonstjeneste 1974-1981
 • Vernepliktig presseoffiser, kaptein 1975-1982
 • Informasjonsdirektør i UNI forsikring 1985-1991
 • Generalsekretær Norges Statsautoriserte revisorers Forening 1991-1993
 • Generalsekretær Oslo Idrettskrets 1994-2006
 • Selvstendig næringsdrivende fra 2006

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sølvmerket Oslo Idrettslag 1979
 • Livsvarig medlem Oslo Skøyteklubb 1986
 • Æresmedlem Hamar Idrettslags skøyteavdeling 1990
 • Æresmedlem Arbeidernes skøyteklubb (ASK) 1991
 • Norges Skøyteforbunds gullmerke 2001
 • Oslo Idrettskrets hederspokal 2003
 • Bislettmedaljen 2006
 • Norges Idrettsforbunds hederstegn 2006
 • St. Hallvardmedaljen 2010
 • Æresmedlem Norges Idrettsforbund 2015

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Bydelsutvalget, bydel 18, Oslo 1972-1973 (gruppeleder)
 • Medlem Park-, Idretts- og Renholdsutvalget, Oslo 1980-1982
 • Varamedlem Statens idrettsråd 1981-1985
 • Formann Prøvebydelsutvalget 1982-1985
 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1985-1989
 • Medlem Styret for Oslo reiselivsråd 1989-1991
 • Medlem Byggekomiteen for Nye Bislett, Oslo 1995-2005 (idrettens representant)
 • Medlem Kulturmomsutvalget 2007-2008 (idrettens representant)
 • Varamedlem Styret for Norges Idrettshøgskole fra 2009
 • Varamedlem Styret for Vestfjordens avløpsselskap (ca. 1981-1982)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Abilsø Høyre 1967-1973
 • Medlem Representantskapet i Oslo Høyre 1968-2011
 • Medlem Styret for Høyenhall Høyre 1969-1977
 • Medlem Programkomiteen i Oslo Høyre 1976-1977
 • Medlem Styret for Bøler/Rustad Høyre 1977-1978, 1979-2001
 • Medlem Oslo Høyres valgkampkomité 1978-1979
 • Nestleder Styret for Bøler/Rustad Høyre 1978-1979
 • Medlem Oslo Høyres hovedstyre 1978-1994
 • Medlem Høyres nærmiljøutvalg 1982-1983
 • Formann Oslo Høyres programkomité 1984-1985
 • Medlem Høyres programnotatutvalg 1985-1987
 • Medlem Oslo Høyres miljøvernkomité 1987-1989
 • Medlem Oslo Høyres nominasjonskomité 1990-1991, 2017-2018
 • Medlem Oslo Høyres arbeidsutvalg 1990-1994
 • Leder Oslo Høyres levekårsutvalg 1992-1994
 • 2. nestformann Oslo Høyre 1992-1994
 • Medlem Høyres utredningsutvalg "Verdier i et flerkulturelt samfunn" 1998-1999
 • Leder Oslo Senior Høyre 2016-2018

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Eidsvold Bokseklubb 1963-1965 stod også som stifter av klubben
 • Medlem Styret i Romerike håndballkrets 1964-1965
 • Redaktør klubbavisen Arbeidernes skøyteklubb (ASK) 1967-1978
 • Tillitsmann Arbeidernes skøyteklubb (ASK) 1967-2000
 • Medlem Styret i Arbeidernes skøyteklubb (ASK) 1972-1975
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter 1975
 • Formann Arbeidernes skøyteklubb (ASK) 1975-1977
 • Medlem Hovedkomiteen for EM på skøyter 1976
 • Formann Hovedkomiteen for EM på skøyter 1978
 • Formann Hovedkomiteen for VM på skøyter 1979
 • President Norges Skøyteforbund 1979-1981
 • Medlem Norges Olympiske komite plenum 1980-1982
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter, damer 1980
 • Hovedleder Skøyte-OL 1980
 • Medlem Kontrollkomiteen i Norges Skøyteforbund 1981-1985
 • Medlem Banekomiteen i Norges Skøyteforbund 1981-1994
 • Medlem Valgkomiteen i Norges idrettsforbund 1981-1982
 • Medlem Hovedkomiteen for EM på skøyter 1982
 • Medlem Styret for Stortingets idrettslag 1982-1985
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter 1983
 • Medlem Lovkomiteen i Norges Skøyteforbund 1985-2001
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter 1985
 • Medlem Hovedkomiteen for EM på skøyter 1986
 • Nestleder Bøler I.F. 1986-1987
 • Leder Bøler I.F. 1987-1991
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter 1989
 • Ansvarlig leder Hurtigløp på skøyter Lillehammer-OL 1989-1994 grenleder
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter, damer 1991
 • Medlem Hovedkomiteen for VM på skøyter 1993
 • Varamedlem Styret for Norges Tennisforbund 1996-1998
 • Leder Organisasjonskomiteen for ishockey-VM 1998-1999
 • Medlem Norges Tennisforbunds valgkomité 2000-2004
 • Medlem Styret for Norges idrettsforbund 2003-2006
 • Leder Styret for Oslo Idrettskrets 2006-2009
 • 2. visepresident Styret for Norges idrettsforbund 2007-2011
 • President Styret for Norges idrettsforbund 2011-2015

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Oslo-avisene 1977-1979
 • Medlem Styret for Oslo Ski A/S 1986-1989
 • Medlem Styret for Eidsvold Blad A/S 1989-1992
 • Medlem Styret for Norges Skøytemuseum fra 1995
 • Medlem Styret for Norsk Idrettsmedisinsk institutt 1999-2002
 • Leder Styret for Stiftelsen Lillehammer museum 2016-2020

Litteratur

 • Rognlien, Børre (red.): Jubileumsboken ASK 50 år, 1974
 • Rognlien, Børre (red.): Skøyteboka 1976/77, Norges Skøyteforbund Oslo 1977
 • Holm, Yngvar: Gladkongen, Olav den blide, Ypsilon Oslo 1987
 • 50, frisk og freidig, Genesis Oslo 2000
 • Rognlien, Børre: Jeg var i rommet – 50 år som tillitsvalgt, Kolofon forlag Oslo 2017