Hambro, Carl Joachim

Hambro, Carl Joachim (1885-1964)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
39 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Hambro, Carl Joachim har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.01.1885 i Bergen, Hordaland
 • Død 15.12.1964
 • Sønn av skolebestyrer Edvard Isak Hambro (1847-1909) og Nicoline Christine Harbitz (1861-1926)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Kristiania 5. krets, Uranienborg, 1919 - 1921, H.
 • Representant nr 3 for Kristiania, 1922 - 1924, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1925 - 1927, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1928 - 1930, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1931 - 1933, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1934 - 1936, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1925-27

  Midlertidig president, Stortinget, 30.06.1926 - 10.01.1927
  President, Stortinget, 10.01.1927 - 10.01.1928

  1928-30

  President, Stortinget, 11.01.1928 - 10.01.1931

  1931-33

  President, Stortinget, 11.01.1931 - 10.01.1934

  1934-36

  Visepresident, Stortinget, 11.01.1934 - 21.03.1935
  President, Stortinget, 21.03.1935 - 10.01.1937

  1937-45

  President, Stortinget, 11.01.1937 - 10.04.1940
  President, Stortinget, 14.06.1945 - 03.12.1945

  1945-49

  President, Odelstinget, 10.12.1945 - 11.01.1948
  President, Odelstinget, 11.01.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  President, Odelstinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  President, Odelstinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1919-21

  Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 11.01.1919 - 10.01.1922

  1925-27

  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1925 - 10.01.1928

  1928-30

  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1928 - 10.01.1931
  Formann, Valgkomiteen, 11.01.1928 - 10.01.1931

  1931-33

  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1931 - 10.01.1934
  Formann, Valgkomiteen, 11.01.1931 - 10.01.1934

  1934-36

  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1934 - 10.01.1937
  Formann, Valgkomiteen, 11.01.1934 - 10.01.1937

  1937-45

  Formann, Valgkomiteen, 11.01.1937 - 10.04.1940
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1937 - 10.04.1940

  1945-49

  Nestformann, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Nestformann, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 04.12.1945 - 18.02.1946
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Delegat, FNs generalforsamling, 1946 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1947 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1948 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1949 -

  1950-53

  Delegat, FNs generalforsamling, 1950 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1951 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1952 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Delegat, FNs generalforsamling, 1954 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1955 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1956 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1957 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 11.01.1948
  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1948 - 11.01.1949
  Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student, Hambros skole, Bergen 1902
 • Cand.mag. 1907

Yrke

 • Medarbeider i Morgenbladet 1903-1907
 • Lærer ved Kristiania handelsgymnasium 1907
 • Lærer ved Vestheim skole 1908-1912
 • Sjefredaktør i Morgenbladet 1913-1920
 • Redaktør av A/S Ukens revy 1921-1929

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haakon VIIs jubileumsmedalje
 • St. Olavs medalje
 • Storkors av Finnlands hvita Ros-orden
 • Storkors av St. Olavs Orden 1937
 • Medaljen for Borgerdåd i gull 1952

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kristiania 1913-1921
 • Formann Skolestyret, Kristiania 1921-1923
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen med Danmark om Øst-Grønland 1923
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen med Danmark om Øst-Grønland 1924
 • Medlem Historisk-politisk folkerettslig utvalg om sjøgrensespørsmålet 1925
 • Medlem Delegasjon om arkivsaken av 1925 fra 1925
 • Formann Styret for Norge-Amerika-fondet av 1919 fra 1925
 • Medlem Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning fra 1927
 • Medlem Nobelkomiteen 1939-1945
 • Viseformann Nobelkomiteen 1945-1951
 • Revisor St. Olavsordenen 1946
 • Medlem Nobelkomiteen 1951-1963
 • Formann Styret for Mindegaven til Norge 1914 Det Norske Utflytterfolk i Nord-Amerika

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Høire 1908-1908
 • Medlem Høires arbeidskomité fra 1915
 • Fungerende formann Høire 1926-1926
 • Formann Høire 1928-1934, 1945-1954
 • Medlem Høires sentralstyre fra 1934, 1954-1964
 • Medlem Høires midlertidige arbeidsutvalg 1945-1945
 • Redaktør Høires månedstidskrift "Akkurat" fra 1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Viseformann Filologisk forening 1904
 • Viseformann Fotballforbundet 1904
 • Formann Studentersamfundet 1908-1909
 • Formann Den konservative studenterforening 1908-1910
 • Sekretær Normannsforbundet 1910-1913
 • Formann Studentersamfundet 1911
 • Redaktør tidsskriftet til Normannsforbundet 1911-1916
 • Medlem Styret i Normannsforbundet 1913-1915
 • Formann Den konservative presseforening 1913-1920
 • Viseformann Normannsforbundet 1915-1923
 • Formann Normannsforbundet 1923-1946

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Norsk Telegrambyrå 1918-1920
 • Formann Styret for A/S Ukens Revy 1919-1929
 • Formann Styret for A/S Norsk Telegrambyrå 1920-1946
 • Medlem Direksjonen i Morgenbladet 1921-1933
 • Viseformann Styret for Det nye teater 1928-1932
 • Medlem Komiteen for studenthjemmet på Blindern
 • Medlem Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
 • Medlem Styret i Komiteen for studenthjemmet på Blindern

Litteratur

 • Hambro, Carl Joachim: Kortfattet norsk litteraturhistorie, Gyldendalske Kristiania 1912
 • Hambro, Carl Joachim: Sprogets ånd og bokstavenes tjener, 1913
 • Hambro, Carl Joachim: Irske streiftog og studier, Kristiania 1920
 • Hambro, Carl Joachim: Mænd og masker, Kristiania 1921
 • Hambro, Carl Joachim: Norsk litteraturhistorie for gymnaset, 1922
 • Hambro, Carl Joachim: Norske næringsinteresser paa Grønland, Kristiania 1924
 • Hambro, Carl Joachim: Glimt fra Amerika, 1925
 • Hambro, Carl Joachim: For samfundet - mot klasseveldet. Et utvalg foredrag, Oslo 1930
 • Hambro, Carl Joachim: Folkeforbundet og dets arbeide, Oslo 1931
 • Hambro, Carl Joachim: Taler, Oslo 1931
 • Hambro, Carl Joachim: Hovedinnlegg i trontaledebatten 1933, Oslo 1933
 • Hambro, Carl Joachim: En regjering uten plan og linjer. Venstres vippespill, Oslo 1933
 • Hambro, Carl Joachim: Frydenlunds bryggeri, Oslo 1934
 • Hambro, Carl Joachim: Oslo Høire gjennom 50 år, 1934
 • Hambro, Carl Joachim: Amerikaferd, 1935
 • Hambro, Carl Joachim: Amerika på skilleveien, 1936
 • Hambro, Carl Joachim: Taler i tiden, Oslo 1936
 • Hambro, Carl Joachim: Moderne mentalitet, Oslo 1937
 • Hambro, Carl Joachim: Portræter og profiler, Oslo 1937
 • Hambro, Carl Joachim: For frihet og fred, Oslo 1939
 • Hambro, Carl Joachim: Powerful America; streiflys over De Forente Stater idag, Oslo 1939
 • Hambro, Carl Joachim: I saw it happen in Norway, London 1940
 • Hambro, Carl Joachim: Detta såg jag hände i Norge, Stockholm 1941
 • Hambro, Carl Joachim: Crossroad of conflict: european peoples and problem, New York 1943
 • Hambro, Carl Joachim: How to win the peace, London 1943
 • Hambro, Carl Joachim: Hur freden vinnes, Stockholm 1943
 • Hambro, Carl Joachim: Jeg saa, hvad der skete i Norge, København 1943
 • Hambro, Carl Joachim: De første måneder, Oslo 1945
 • Hambro, Carl Joachim: Taler i krig, Oslo 1945
 • Hambro, Carl Joachim: General Fleischers tragedie, Tønsberg 1947
 • Hambro, Carl Joachim: Historisk supplement, Oslo 1947
 • Hambro, Carl Joachim: Hver lysten gorilla i haven, Oslo 1947
 • Hambro, Carl Joachim: Far og sønn: barndomserindringer, Oslo 1948
 • Hambro, Carl Joachim: De første studenterår, Oslo 1950
 • Hambro, Carl Joachim: Norske valg og norsk politikk, 1950
 • Hambro, Carl Joachim: Francis Hagerup, 22. jan 1853-22. jan 1953, Tønsberg 1953
 • Hambro, Carl Joachim: Det nordiske rådet, Oslo 1953
 • Hambro, Carl Joachim: Drømmere og dådsmenn, Oslo 1954
 • Hambro, Carl Joachim: Du herlige studentertid, Oslo 1956
 • Hambro, Carl Joachim: Statsmenn og statister, Oslo 1957
 • Hambro, Carl Joachim: Newspaper lords in British politics, London 1958
 • Hambro, Carl Joachim: Under den første verdenskrig, Oslo 1958
 • Hambro, Carl Joachim: Den Gyldne Gris gjennom 100 år. Statuter. Matrikel, Oslo 1959
 • Hambro, Carl Joachim: Fra Elizabeth I til Winston Churchill. Studier i engelsk politikk, Oslo 1960
 • Konservative menn i Norges nyere historie, 15 politiske essays. Tilegnet J. C. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960, Oslo 1960
 • Seippel, Kjell: Utkast til en bibliografi over redaktør C. J. Hambros forfatterskap, Oslo 1961
 • Hambro, Carl Joachim: Ungdom, Oslo 1963
 • Hambro, Carl Joachim: Dagboksblade og aktstykker til regjeringsdannelsen i 1945, Oslo 1964
 • Hambro, Carl Joachim: Norsk og nordisk. Taler, Oslo 1964
 • C. J. Hambro in memoriam, Oslo 1965
 • Gabrielsen, Trond: C. J. Hambro som jeg kjente ham, Oslo 1967
 • Gabrielsen, Trond: Menn og meninger. De fire politikerne: C. J. Hambro, Halvard Lange, Haakon Lie, Herman Smitt Ingebretsen, Oslo 1976
 • Hambro, Johan: Liv og Drøm, Oslo 1984