Lange, Carl Viggo Manthey

Lange, Carl Viggo Manthey (1904-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lange, Carl Viggo Manthey har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.04.1904 i Kristiania, Oslo
 • Død 31.05.1999
 • Sønn av generalsekretær, dr. philos. Christian Lous Lange (1869-1938) og Bertha Manthey (1867-1947)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1922
 • Cand.med. 1929

Yrke

 • Praktiserende lege i Oslo 1930-1934
 • Idrettslege (AIF) 1930-1940
 • Praktiserende lege i Trondheim 1934-1946
 • Kandidat ved Trondheim sykehus 1937-1938
 • Idrettslege (AIF) 1945-1948
 • Helseinspektør ved Trondheim helseråd 1946-1955
 • Konstituert statsfysikus 1946-1947
 • Distriktslege Oddernes 1955-1964
 • Fylkeslege i Vest-Agder 1964-1974
 • Pensjonist fra 1974

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arrestert 1942
 • Satt i Falstad konsentrasjonsleir 1942-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1945-1947, 1947-1950, 1954-1955
 • Medlem Trondheim Bystyre 1950-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Medlem Fattigstyret, Trondheim 1938-1941
 • Medlem Forstanderskapet ved Trondheim Katedralskole 1946-1949
 • Medlem Styret for Trøndelag Teater 1946-1949
 • Medlem Kinostyret 1946-1949
 • Formann Husfordelingsnemnda 1946-1949
 • Medlem Komiteen til revisjon av de offentlige legeforretninger 1951-1956
 • Formann Barnevernsnemnda, Trondheim 1954-1955
 • Formann 17. mai komiteen 1954
 • Medlem Komiteen til revisjon av apoteklovgivningen 1954-1959
 • Formann 17. mai komiteen 1955
 • Medlem Bygningsrådet, Oddernes 1956-1962

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Trondheim arbeiderparti 1953-1954
 • Formann Trondheim Arbeiderparti 1954-1955
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1954-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Norske Studentersamfund 1933
 • Formann Studentersamfundet i Trondheim 1939
 • Formann Trøndelag distrikt av Norsk folkehjelp 1939-1946
 • Medlem Styret for Trondheims avdeling av Den Norske lægeforening 1948-1949
 • Medlem Landsstyret i Den Norske Lægeforening 1948-1949

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kristiansand og Oplands Privatbank 1972-1974

Litteratur

 • Lange, Carl Viggo Manthey: Lægeråd for idrettsmenn, 1931