Lange, Carl Viggo Manthey

Lange, Carl Viggo Manthey (1904-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lange, Carl Viggo Manthey har avgått ved døden.

Finn informasjon etter