Lowzow, Carl Fredrik

Lowzow, Carl Fredrik (1927-2009)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lowzow, Carl Fredrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.08.1927 i Oslo, Oslo
 • Død 20.10.2009
 • Sønn av major, statsautorisert revisor Rolf Lowzow (1892-1966) og sekretær Karen Ihlen (1904-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Akershus, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 7 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 8 for Akershus, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1982 -

  1985-89

  President, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1945
 • Sivilingeniør maskinlinjen ved Heriot Watt University, Scotland 1950
 • Eksamen ved Bedriftsøkonomisk institutt 1963

Yrke

 • Konstruktør ved Akers mek. verksted 1950-1952
 • Salgsingeniør ved von der Lippe Co. 1952-1955
 • Vedlikeholds- og anleggsingeniør ved Dyno Industrier A/S 1955-1966
 • Overingeniør ved A/S Fjeldhammer Brug 1966-1985
 • Administrerende direktør A/L Skedsmo & sønn El.forsyning 1996

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norske sivilingeniørers forenings hederstegn 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skedsmo Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Skedsmo Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Skedsmo 1963-1975
 • Medlem Arbeidsutvalget for Regionplanrådet for Oslo og Akershus 1971-1975
 • Medlem Regionplanrådet for Oslo og Akershus 1971-1975
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Akershus 1971-1979
 • Lekdommer Herredsretten, Nedre Romerike 1975-1987
 • Formann Styret for Sentralsykehuset, Akershus 1975-1987
 • Medlem Råd for funksjonshemmede 1991-1999
 • Medlem Eldrerådet 1999-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Lillestrøm Høyre 1963-1964
 • Formann Skedsmo Høyre 1964-1969
 • Medlem Akershus Høyres fylkesstyre 1964-1989, 1995-1999
 • Formann Romerike Høyre 1969-1972
 • Første viseformann Akershus Høyre 1973-1977
 • Formann Akershus Høyre 1978-1984
 • Medlem Høyres sentralstyre 1978-1984
 • Æresmedlem Skedsmo Senior Høyre 2007-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norske sivilingeniørers forening, Maskin- og fabrikkingeniørgruppen 1957-1961
 • Verv Osloregionens industriforening 1965-1977
 • Medlem Rådet for Den norske tursitforening 1985-1997