Sverdrup, Cato Andreas

Sverdrup, Cato Andreas (1896-1948)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1945-1949
Ansiennitet:
11 år, 90 dager

Gå til bildegalleri

Sverdrup, Cato Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.04.1896 i Flakstad, Nordland
 • Død 09.04.1948
 • Sønn av væreier Hartvig Fredrik Brodtkorb Sverdrup (1840-1927) og Hanna Lovise Nicoline Blix (1855-1931)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1931 - 1933, H.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1945 - 1949, H.

Vararepresentasjoner

 • Fra 09.04.1948, Kristian Johan Bodøgaard møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 09.04.1948
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 09.04.1948

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 09.04.1948

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1915
 • Handelsskole 1917
 • Studiereiser i Italia 1921
 • Studiereiser i Italia 1926

Yrke

 • Drev sammen med sin bror farens handels- og eksportforretning S. & C. Sverdrup fra 1917 (handel og eksport med fisk, rederi, drift av fiskeværet i Reine)

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Tjenestgjorde i den norske marine som sersjant og kapteinløytnant 1942-1945

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Fiskerikomiteen av 1934 fra 1934
 • Medlem Norges Eksportråd 1945-1948
 • Gjeldsmeklingsmann Moskenes kommune, Moskenes 1945-1947
 • Medlem Norges komite for FN-hjelpen for barn 1947

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høires landsstyre 1930-1948
 • Medlem Høires sentralstyre fra 1934
 • Medlem Høires midlertidige arbeidsutvalg 1945-1945
 • Medlem Landsstyrets arbeidsutvalg 1946-1948

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lofoten handelsstands forening 1931-1935
 • Medlem Styret i Norges Tørrfiskeksportørers landsforening 1937-1941
 • Formann Norges Tørrfiskeksportørers landsforening 1937-1940
 • Formann Lofoten handelsstands forening eksportgruppe 1937

Andre administrative verv

 • Formann Flakstad og Moskenes assuranseforening 1919-1941
 • Medlem Representantskapet for Nordland privatbank 1928-1943
 • Varamedlem Styret for Vesteraalens Dampskibsselskap 1933-1937
 • Medlem Representantskapet for Vesteraalens Dampskibsselskap 1933-1942
 • Formann Styret i A/S Tennesanlegget 1935-1936
 • Varamedlem Styret for Vesteraalens Dampskibsselskap 1940-1941
 • Medlem Representantskapet for Vesteraalens Dampskibsselskap 1945
 • Varamedlem Styret for Vesteraalens Dampskibsselskap 1945
 • Medlem Representantskapet for Nordland privatbank 1945-1948
 • Medlem Styret for Vesteraalens Dampskibsselskap 1946-1948