Wang, Carl E.

Wang, Carl E. (1930-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
1 år, 50 dager

Gå til bildegalleri

Wang, Carl E. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.05.1930 i Skedsmo, Akershus
 • Død 05.02.2016
 • Sønn av agent Henry Emil Wang (1891-1968) og Helga Sofie Johansen (1899-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1973 - 1977, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.05.1970-17.03.1971 for Svenn Thorkild Stray.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.05.1970 - 08.06.1970
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.05.1970 - 08.06.1970
  Medlem, Justiskomiteen, 08.06.1970 - 13.10.1970
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1970 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1949
 • H.M. Kongens Gardes sersjantkurs 1949-1950
 • Oslo offentlige lærerskole 1951
 • Statens kroppsøvingskurs for lærere 1956
 • Pedagogisk grunnfag, Universitetet i Oslo 1963
 • Administrasjonskurs for skoleledere 1965
 • Statens Forvaltningshøgskole 1985-1987

Yrke

 • Lærer Hammerfest og Moss 1952-1960
 • Skoleinspektør Våler i Østfold 1960-1967
 • Kontorsjef Statens ungdoms- og idrettskontor 1967-1969
 • Skolesjef Våler i Østfold 1969-1973
 • Skoleinspektør i Moss 1973-1976
 • Skolesjef i Rygge 1976-1980
 • Ekspedisjonssjef i Kultur- og vitenskapsdepartementet 1984-1987
 • Rådmann i Våler kommune 1987-1992

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1992
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1992
 • Plaketten (Norges idrettsforbund høyeste utmerkelse) 1995
 • Regionprisen fra Rygge-Vaaler Sparebanks Stiftelse 1995 (for lokal innsats og mange tillitsverv i lokalmiljøet)
 • Nordisk Handicapidrettsforbunds hederstegn 1998
 • The Paralympic Order 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moss Bystyre 1959-1960
 • Medlem Våler Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1975-1979
 • Fylkesordfører Fylkesting, Østfold 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1983-1987
 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1999-2003

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Moss 1960
 • Medlem Bad- og idrettsutvalget, Moss 1960
 • Formann Ungdoms- og idrettsutvalget, Våler 1964-1967
 • Medlem Idrettsnemnda, Østfold 1965-1969
 • Formann Statens idrettsråd 1973-1977
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Østfold 1976-1983
 • Medlem Utvalg om frivillige organisasjoner 1985-1988
 • Leder Styret for Mosseregionens Utviklingsselskap (MORU) 1993-1996
 • Generalsekretær Moss kommunes 275-års jubileum 1993-1995
 • Formann Styret for stiftelsen Østfold-Akademiet 1996-1999
 • Formann Styret for stiftelsen Øvre Smaalenene, Askim 1996-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Høyres Opplysningsorganisasjon 1971-1974
 • Medlem Høyres politiske råd 1973-1976
 • Medlem og varaformann Styret for Østfold Høyre 1974-1986
 • Æresmedlem Østfold Høyre 1989-1989
 • Leder Våler Høyre 1996-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Vestfinnmark Idrettskrets opplysningsutvalg 1952-1954
 • Trener og tillitsmann diverse idrettsforeninger fra 1952
 • Medlem Østfold Idrettskrets utvalg for barne- og ungdomsidrett 1955-1959
 • Formann Østfold Idrettskrets utvalg for barne- og ungdomsidrett 1959-1964
 • Formann Norges Idrettsforbunds utvalg for barne- og ungdomsidrett 1962-1969
 • Medlem Norges Håndballforbunds Tekniske Komité og arbeidsutvalg 1964-1971
 • Medlem Styret for Norges Idrettsforbund 1965-1967
 • Formann Norges Handicapidrettsforbund 1971-1974
 • President Norges Håndballforbund 1971-1977
 • President Det internasjonale Håndballforbundets Regel- og dommerkomité 1976-1984
 • Medlem Rådet for Det internasjonale Håndballforbundet 1976-1984
 • Æresmedlem Norges Håndballforbund 1977
 • President Den europeiske komiteen for handicapidrett innen International Sports Organisation for the Disabled 1980-1984
 • Æresmedlem Det internasjonale Håndballforbundet 1984
 • Medlem Komiteen for De Paralympiske Lekene i Lillehammer 1984-1994
 • 1. visepresident Den europeiske komiteen for handicapidrett innen International Sports Organisation for the Disabled fra 1985
 • Formann Ad-hoc-komiteen for fusjon av de 6 internasjonale idrettsorganisasjonene for handicappede fra 1987
 • Æresmedlem Norges Handicapidrettsforbund 1989
 • President International Paralympic Comittee Region Europe 1989-1997
 • President Det Europeiske Handicapidrettsforbundet 1992-1996
 • Leder For Nordens Handicapidrettsforbunds Idrettskomite 1993-1995
 • Medlem International Paralympics styre 1993-1997
 • Æresmedlem Nordisk Handicapidrettsforbund 1995
 • Æresmedlem Østfold Håndballkrets 1995
 • Leder Landslaget for Off. Pensjonister (LOP) i Mosseregionen fra 1998
 • Æresmedlem International Paralymic Committee

Litteratur

 • Redaktør og skribent i diverse tidskrifter og blad: Pedagogisk Forum; Norsk Skuleblad; Start (Norges Idrettsforbunds blad); Norsk idrett; ISOD Circulare; Europc News; European Paralympic News, 1952-
 • Wang, Carl E.: Når barnet begynner skolen, Oslo 1961
 • Wang, Carl E. m.fl.: Fysisk fostring i det moderne samfunn, Høyres landsstyre Oslo 1966
 • Wang, Carl E.: Ungdomslederen - en samfunnsoppdrager, 1972
 • Wang, Carl E.: Foreldreforum I Foreldreskap - hva er det?, Oslo 1972
 • Husen, Torsten: Tenåringene og skolen, Oslo 1972
 • Wang, Carl E.: Studiehåndledning til Ungdomslederen, Folkets brevskole 1973
 • Heiberg, Erik: Idrettens Leksikon, Oslo 1974
 • Wang, Carl E.: Dommeren i lagspill, Oslo 1989
 • Wang, Carl E. og Oddvar Olsen: Østfold - ille bra: og andre historier fra kommunalt liv og virke i Østfold, Kommuneforlaget Oslo 1990
 • Wang, Carl E.: Moss Bedriftsidrettsråd 50 år, eget forlag Moss 1995
 • Bergenholdt, Sverre, Gunnar Mathiesen, Carl E. Wang (red.): Norges Handicapidrettsforbund gjennom 25 år, Oslo 1996
 • Wang, Carl E. m.fl.: Norsk Håndball gjennom 60 år, Norges Håndballforbund Oslo 1997