Wright, Carl August Petersen

Wright, Carl August Petersen (1893-1961)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien) 1950-1953
Ansiennitet:
17 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Wright, Carl August Petersen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.09.1893 i Porsgrunn, Telemark
 • Død 28.04.1961
 • Sønn av fabrikkeier, konsul, stortingsrepresentant Alfred P. Wright (1847-1929) og Helene Gulbrandson (1864-1921)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1934 - 1936, H.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1950 - 1953, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Formann, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1953
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kristiania handelsgymnasium 1913

Yrke

 • Ansatt i farens firma P. M. Petersen & Søn 1913-1930
 • Disponent for Norrøna A/S 1920-1927
 • Administrerende direktør for Norrøna A/S 1927-1961
 • Eneinnehaver P. M. Petersen & Søn 1930-1961
 • Marineoffiser 1942-1945

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Medlem av Kretsen i Hjemmefronten 1940-1941
 • Redigerte Alt for Norge 1940-1941
 • Dansk visekonsul 1946-1961

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedalje med rosett
 • Kommandør av San Gregorio Magno
 • Haakon VIIs 70 års medalje
 • Ridder av 1. klasse av dansk Dannebrogs orden
 • Den danske Christian X's frihetsmedalje
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1959

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Porsgrunn Bystyre 1922-1925
 • Medlem Porsgrunn Formannskap 1925-1927
 • Varaordfører Porsgrunn Bystyre 1928-1928
 • Ordfører Porsgrunn Bystyre 1931-1934, 1934-1936

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Porsgrunn elektrisitetsverk 1924-1940
 • Medlem Representantskapet for Norges Brannkasse fra 1934
 • Medlem Styret for Norges Brannkasse fra 1937
 • Varamedlem Representantskapet for Den Norske Industribank A/S 1939-1940
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programråd, London 1942-1945
 • Medlem Representantskapet og direksjonen i Norges Bank, London 1942-1945
 • Medlem Styret for Skiensfjordens interkommunale kraftselskap 1945-1959
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1945-1961
 • Formann Styret for Norges Brannkasse fra 1945
 • Medlem Representantskapet for de militære fabrikker og verksteder 1947-1959
 • Medlem Representantskapet for Skiensfjordens interkommunale kraftselskap 1950-1953
 • Medlem Styret for Det norske Flyktningeråd fra 1953
 • Medlem Styret for Åbjøra kraftverk 1956-1959
 • Medlem Styret for Bagn kraftverk 1956-1959
 • Medlem Styret for Hjartdøla kraftverk 1956-1959

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Telemark Høire 1921-1936
 • Medlem Høyres sentralstyre 1938-1948
 • Medlem Høires midlertidige arbeidsutvalg 1945-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Handelsstands forbund 1938-1946
 • President Norges Forsvarsforening 1957-1961
 • Formann Porsgrunn musikkforening
 • Medlem Styret i Utskrevne marineoffiserers samfund
 • Formann Styret i Porsgrunn konservative forening
 • Formann Styret i Norsk Tsjekoslovakisk hjelpeforening

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Skiensfjordens Presse 1931-1941
 • Medlem Representantskapet for Porsgrunn Porcelænsfabrik A/S 1934-1942
 • Ordfører Representantskapet for A/S Sanitærporselæn 1938
 • Varamedlem Representantskapet for Porsgrunn Porcelænsfabrik A/S 1942-1943
 • Formann Styret for Porsgrunn Elektro-metallurgiske A/S 1945-1961
 • Medlem Representantskapet for Porsgrunn Porcelænsfabrik A/S 1946-1948
 • Viseordfører Representantskapet for De norske Gjær- og Spritfabrikker 1946-1961
 • Ordfører Representantskapet for Porsgrunn Porcelænsfabrik A/S 1948-1961
 • Medlem Representantskapet for Morgenbladet fra 1949
 • Medlem Styret for Norex A/S
 • Medlem Styret for A/S Fylkesavisen
 • Formann Styret for varemessen i Porsgrunn