Dybevig, Carsten

Dybevig, Carsten (1963-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2001-2005
Ansiennitet:
2 år, 247 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 29.01.1963 i Halden, Østfold
 • Sønn av bussjåfør Thor Marthin Dybevig (1932-) og bokholder Else-Marie Molteberg (1936-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 19.10.2001-18.06.2004 for Ingjerd Schie Schou.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 18.06.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hjortsberg skole 1970-1976
 • Strupe ungdomsskole 1976-1979
 • Examen artium, Christian August videregående skole (naturfaglinjen) 1979-1982
 • Studentfagkurs, Christianslund videregående skole 1983-1984
 • Siviløkonom, University of Tulsa, OK, USA 1984-1988
 • Certified Public Accountant, University of Tulsa, OK, USA 1989 (tilsvarer statsautorisert revisor i Norge)
 • Master i strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole 2004-2006

Yrke

 • Revisormedarbeider ved Forum Touche Ross 1988-1989
 • Controller ved Norske Skog Saugbrugs 1989-1992
 • Regnskapssjef ved Norske Skog Saugbrugs 1992-1994
 • Senior Finance Expert ved Norske Skog Sales 1994-1995
 • Styresekretær Norske Skogindustrier ASA 2005-2010
 • Kommunikasjonsdirektør ved Norske Skog fra 2010

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Beta Gamma Sigma, U.S. National Scholastic Business Honor Society 1986
 • Phi Gamma Omega, University of Tulsa, Oklahoma, USA 1987
 • Summa Cum Laude, University of Tulsa, Oklahoma, USA 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Halden Kommunestyre 1991-1995
 • Ordfører Halden Kommunestyre 1995-1999, 1999-2001
 • Medlem Halden Kommunestyre 2001-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Varamedlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Halden 1991-1995
 • Varamedlem Hovedutvalget for utdanning og oppvekst, Halden 1991-1995
 • Medlem Skatteutvalget, Halden 1991-1995
 • Formann Næringsrådet, Halden 1995-2001
 • Leder ad-hoc utvalg for organisasjonsutvikling i Halden kommune 1995-1997
 • Leder Grensekomiteen Østfold, Bohuslän og Dalsland 1995-2001
 • Leder Hovedarbeidsmiljøutvalget, Halden 1995-1997
 • Leder Næringspolitisk utvalg, Halden 1995-2001
 • Leder Byggeskikkspriskomiteen for Halden 1995-2001
 • Medlem Økonomi- og næringsutvalget, Halden 1995-1999
 • Medlem Styret for Samhandlingsforum i Østfold 1995-2001
 • Medlem Styret for Turistbyen Halden 1995-1998
 • Medlem Styret for Halden Kommunale Pensjonskasse 1995-2001
 • Medlem Styret for Østfold Byoffensiv 1996-2001
 • Medlem Styret for Interreg II "Et Grenseløst Samarbeid" 1996-2001
 • Medlem Styret for Jernbaneforum Øst 1996-2001
 • Medlem Miljøfondpris-komiteen (Norden/Østfold/Bohuslän) 1996-2001
 • Medlem Hovedarbeidsmiljøutvalget, Halden 1998
 • Nestleder Halden kommunale eiendomsselskap 1999-2001
 • Leder Hovedarbeidsmiljøutvalget, Halden 1999-2001
 • Medlem Representantskapet for Borg Næringsmiddeltilsyn 2000-2001
 • Medlem Styret for Interreg III "Et Grenseløst Samarbeid" 2001-2003
 • Leder Plan, miljø og landbruksutvalget, Halden 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Halden Høyre 1991-1993
 • Leder Halden Høyre 1993-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Berg Sparebank 1991-1995
 • Medlem Representantskapet for Halden Energiverk 1991-1993
 • Medlem Halden Sparebanks ærespris-komité 1995-2001
 • Medlem Styret for Haldenterminalen AS 1995-1996
 • Nestformann Styret for Halden Rutebilstasjon AS fra 1995
 • Formann Styret for Grimsrødhallen AS 1995-2001
 • Medlem Bedriftsforsamlingen for Østfold Energi AS 1995-1999
 • Nestformann Styret for Haldenvassdragets Kanalselskap 1996-2000
 • Formann Styret for Industriprodukter AS 1997-1998
 • Medlem Styret for Haldenterminalen AS 1998
 • Medlem Styret for Fredriksten Festnings Venner 1999-2001
 • Medlem Styret for Østfold Energi AS 2000-2002
 • Formann Styret for Industriprodukter AS 2000-2002
 • Formann Styret for Haldenvassdragets Kanalselskap 2000-2003
 • Medlem Representantskapet for Halden Sparebank 2003-2007