Erlandsen, Christian

Erlandsen, Christian (1926-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Erlandsen, Christian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.03.1926 i Aker, Akershus
 • Død 10.10.2016
 • Sønn av driftsingeniør Henry Erlandsen (1893-1966) og husmor Ella Lützow (1899-1975)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Hedmark, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.med. København 1952
 • Spesialist i psykiatri fra 1963

Yrke

 • Assistentlege ved Sanitetsforeningens sykehus, Mo i Rana 1953-1954
 • Kandidat ved Universitetets psykiatriske klinikk 1954-1955
 • Militærpsykiater ved Brigade Nord 1955
 • Assistentlege Sanderud sykehus 1955-1956
 • Reservelege Sanderud sykehus 1956-1958
 • Almenpraksis i Stange 1958-1962
 • Assisterende overlege Sanderud sykehus 1963-1969
 • Overlege Sanderud sykehus 1969-1988
 • Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet 1985-1987
 • Sjeflege ved Sanderud sykehus 1987-1989
 • Fylkespsykiater i Hedmark og Oppland 1989-1991
 • Sjeflege ved Sanderud sykehus 1991-1994
 • Avdelingsoverlege ved Sanderud sykehus 1994-1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stange Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1977, 1987-1991, 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1975-1979
 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1987-1991
 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1991-1995
 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Stange 1963-1975
 • Medlem Barnevernsnemnda, Stange 1963-1975
 • Medlem Edruskapsnemnda, Stange 1963-1975
 • Medlem Sykehusnemnda, Hedmark 1968-1970
 • Formann Sykehusnemnda, Hedmark 1970-1976
 • Medlem Sykehusnemnda, Hedmark 1976-1977
 • Medlem Barneombudets råd 1981-1989
 • Medlem Utvalg for organisering og finansiering av sykehus Eilertsen-utvalget 1986-1987
 • Medlem Kulturutvalget, Stange 1987-1995
 • Varamedlem Rådet for psykisk helse 1995-1998

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stange Høyre 1963-1973, 1988-1988
 • Medlem Styret for Hedmark Høyre 1988-1999
 • Formann Stange Høyre 1994-1999

Litteratur

 • Erlandsen, Christian Wilhelm: "Utprøving av nytt nevroleptikum, Leponex (clozapin) hos schizofrene med lang sykehistorie." I Nordisk psykiatrisk tidsskrift nr. 3, 1981
 • Erlandsen, Christian Wilhelm: "Clozapina for schizophrenia. Clinical effect, Financial Considerations, Quality requirements" Nordic Journal of Psychiatry nr. 2, 2000