Nilsen, Christoffer Horsfjord

Nilsen, Christoffer Horsfjord (1977-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 20 dager

Gå til bildegalleri