Feyling, Claus Egil

Feyling, Claus Egil (1916-1989)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Feyling, Claus Egil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.12.1916 i Egersund, Rogaland
 • Død 02.03.1989
 • Sønn av telegrafbestyrer Anders Feyling (1868-1964) og telegrafistinne Anna Tønseth (1875-1963)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Rogaland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  2. varapresident, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1980 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1934
 • Teknisk aftenskole 1936
 • Handelsskole 1937
 • Oslo tekniske skole 1943
 • Student (privatist) 1946
 • Ingeniøreksamen ved STI, Stockholm (bygningslinjen) 1948
 • Diverse studiereiser i Europa og USA 1958-1966
 • Diverse kurs arrangert av Den norske ingeniørforening 1962-1967
 • Administrasjonskurs for ordførere og rådmenn 1972
 • Kurs om miljøvernarbeid i kommunene 1973
 • Kurs i samfunnsplanlegging ved NTH 1974

Yrke

 • Bygningskonstruktør Siemens A/S 1943-1945
 • Landmåler Oslo kommunale oppmålingsvesen 1945-1946
 • Bygningsingeniør Bergverksselskapet Titania A/S, Hauge i Dalane 1948-1951
 • Industrivernleder Bergverksselskapet Titania A/S, Hauge i Dalane 1949-1977
 • Avdelingsingeniør Bergverksselskapet Titania A/S, Hauge i Dalane 1951-1952
 • Avdelingssjef for bygnings- og transportavdelingen Bergverksselskapet Titania A/S, Hauge i Dalane 1952-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Paul Harris-medaljen for internasjonalt samarbeid (Rotary International) bl.a. for prosjektledelse i "Landbruksredskap til India"
 • Norges Vels medalje
 • Hjemmefrontens utmerkelse m/diplom 1945
 • Diplom for deltagelse i organisasjonen XV, tilsluttet Forsvarets overkommando II 1945
 • Kongens fortjenestemedalje i gull 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sokndal Kommunestyre 1967-1971
 • Ordfører Sokndal Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Ansettelsesrådet for realskolen 1948-1952
 • Formann Plan- og byggekomiteen for Hauge skole 1949-1954
 • Formann Styret for Hauge og omegn vannverk 1950-1964
 • Medlem Bygningsrådet 1952-1975
 • Sekretær Senkningskomiteen for Sokndalselven 1956-1966
 • Sekretær Nærings- og konsesjonsnemnda 1972-1975
 • Medlem Arbeidsutvalget for Regionplanrådet for Dalane 1972-1975
 • Formann Generalplannemnda, Sokndal 1972-1975
 • Medlem Fylkesplanutvalget 1973-1975
 • Varamedlem Styret for Norges Brannkasse 1974-1981
 • Formann Styret for Eigersund sjukehus/sjukeheim fra 1974
 • Medlem Styret for Rogalandsforskning 1974-1980 (fylkesoppnevnt)
 • Formann Arbeidsutvalget for Regionplanrådet for Dalane 1976-1982
 • Varaformann Samferdselsnemnda 1976-1977
 • Medlem Samferdselsstyret 1976-1977
 • Medlem Lagretten fra 1976
 • Lagrettsformann Lagretten (i en rekke saker)
 • Nestformann Bygningsrådet (i 2 år)
 • Formann Bygningsrådet (i 2 år)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sokndal Høyre fra 1970
 • Medlem Rogaland Høyres fylkesstyre fra 1972
 • Medlem Rogaland Høyres programutvalg fra 1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • President Norsk forening for studerende i Stockholm 1946-1947
 • Medlem Styret for Norges industriforbunds boliggruppe fra 1959
 • Formann Styret for Norges industriforbunds boliggruppe 1965-1972
 • Medlem Styret i Rotarys distriktsråd 1969-1975
 • Guvernør Rotary International distrikt 128 1970-1971
 • Medlem Den norske sivilingeniørforening og nestformann i lokalavdelingen på hjemstedet

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Nordisk Byggedag 1968-1972
 • Formann Styret for Rogalandsbankens lokalavdeling i Hauge i Dalane fra 1974

Litteratur

 • Feyling, Claus Egil: Anders Feyling og Anna Tønseth Feyling. Forfedre og etterkommere, Egersund 1968