Olsen, Claudia

Olsen, Claudia (1896-1980)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Claudia har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.09.1896 i Tønsberg, Vestfold
 • Død 09.11.1980
 • Datter av sjømann Andreas Olsen (1848-1910) og Tellefine Christensen (1865-1939)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1958 - 1961, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Formann, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1914-1915
 • Handelsskole 1917-1918

Yrke

 • Ekspeditrise
 • Assistent ved Tønsberg rasjoneringskontor 1916-1918
 • Bokholder i firmaet Hans A. Bugge Co. 1918-1922
 • Sekretær ved Tønsberg ligningskontor 1922-1927
 • Kasserer ved Tønsberg Aktietrykkeri fra 1927

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Forsvarsforeningens hederstegn
 • Kommandør av Svensk Vasa Orden
 • Ridder av 1. klasse St. Olavs Orden 1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tønsberg Bystyre 1928-1931
 • Medlem Tønsberg Formannskap 1933-1934, 1934-1937, 1937-1945

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Tønsberg 1932-1934
 • Formann Utvalget for bevertning og skjenkerettigheter 1932-1934
 • Varaformann Edruelighetsutvalget, Tønsberg 1939-1944
 • Medlem Folketrygdkomiteen av 1951 1951-1955
 • Medlem Sivilforsvarsrådet fra 1954
 • Varaformann Komiteen av 1955 for De litt eldre kvinners plass i arbeidslivet fra 1955
 • Medlem Utvalg til utredning av spørsmålet om bedre koordinering av kvalitetskontrollen og bestemmelsene for forbruksvarer av 1957 fra 1957
 • Medlem Komiteen til utredning av spørsmålet om familiepensjonering 1959-1962
 • Medlem Pensjonsutredningskomiteen av 1962 1962-1963
 • Formann Styret for Fosna Åndssvakehjem fra 1962
 • Medlem Styret for Fosna Åndssvakehjem til 1961
 • Medlem Styret for Norsk Medisinaldepot

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Tønsberg Høyre fra 1932
 • Formann Vestfold krets av Høyrekvinners Landsforbund 1938-1947
 • Formann Tønsberg høyrekvinners klubb 1938-1947
 • Medlem Høyres sentralstyre 1945-1945, 1954-1966
 • Viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1945-1954
 • Varamedlem Høyres sentralstyre 1946-1954
 • Varamedlem Landsstyrets arbeidsutvalg 1946-1946
 • Medlem Høyres programkomité 1947-1947, 1951-1951
 • Viseformann Høyre 1954-1958
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1966
 • Formann Høyrekvinners Landsforbund 1958-1966

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Nasjonalhjelpens innsamlingskomité i Tønsberg 1940-1945
 • Regnskapsfører Svenska Norgeshjelpens komité i Tønsberg 1940-1945
 • Formann Tønsberg KFUK 1942-1946
 • Formann Styret i Menighetspleiernes landsforbund 1946-1953
 • Formann Norske kvinners Nasjonalråd 1946-1953
 • Formann Hovedkomiteen for Kvinners frivillige beredskap 1951-1961
 • Viseformann Norske kvinners Nasjonalråd 1953-1956

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Tønsberg kvinneråd 1937-1940
 • Formann Tønsberg frivillige menighetspleie 1940-1947