Bjørnø, Christian Tynning

Bjørnø, Christian Tynning (1985-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.11.1985 i Porsgrunn, Telemark
 • Sønn av båtforhandler Per Olaf Bjørnø (1959-) og journalist Signe Prøis Tynning (1961-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Telemark, 2013 - 2017, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Porsgrunn videregående skole, allmennfag 2001-2004
 • Universitetet i Oslo, offentlig administrasjon og ledelse 2004-2005
 • Høgskolen i Oslo, allmennlærerutdanning 2005-2009

Yrke

 • Vanntårnet omsorgsboliger, pleieassistent, ferievikar 2004-2010
 • Ambassaden i Stockholm, praktikant i Utenriksdepartementet 2008-2009
 • AOF Telemark og Vestfold, lærer 2009-2010
 • Elev- og læringsombud i Telemark 2010-2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Porsgrunn Formannskap 2003-2007
 • Medlem Porsgrunn Bystyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 2011-2013

Offentlige verv

 • Meddommer Agder Lagmannsrett 2004-2011
 • Hovedutvalgsleder utvalg for barn, unge og kultur, Porsgrunn kommune 2007-2011
 • Hovedutvalgsmedlem utvalg for næringsutvikling, Telemark fylkeskommune 2011-2013

Tillitsverv i partier

 • Styremedlem Porsgrunn AUF 2000-2003
 • Fylkesstyremedlem Telemark AUF 2002-2004
 • Styremedlem Porsgrunn Arbeiderparti 2009-2014
 • Kommunepartileder Porsgrunn Arbeiderparti 2010-2012
 • Styremedlem Telemark Arbeiderparti fra 2010
 • Landsstyremedlem Arbeiderpartiet fra 2011

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Senteret mot seksuelle overgrep i Telemark 2010-2012
 • Styremedlem Oslofjordfondet 2011-2013
 • Styremedlem Tel-Tek 2011-2013
 • Styremedlem Innovasjon Norge, Telemark 2011-2013
 • Styremedelem Telemarksforskning 2011-2013
 • Styremedlem Oslofjordregionens europakontor 2012-2013