Andreassen, Dagmar Mary

Andreassen, Dagmar Mary (1901-1984)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 130 dager

Gå til bildegalleri

Andreassen, Dagmar Mary har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.09.1901 i Trondenes, Troms
 • Død 27.05.1984
 • Datter av gårdbruker Ole Jacobsen Elven og Josefine

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Troms, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1958 - 1961, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Husmor

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Harstad bys fortjenestemedalje 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Harstad Bystyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1952
 • Medlem Harstad Bystyre 1952-1955
 • Medlem Harstad Formannskap 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Husmorvikarnemnda, Harstad 1952-1959
 • Medlem Alderstrygdnemnda 1952-1959
 • Medlem Helserådet 1952-1959
 • Medlem Trygdenemnda 1952-1959
 • Nestformann Barnevernsnemnda 1954-1959
 • Varamedlem Bygningsrådet 1956-1959
 • Medlem Styret for Gullhaugen Sanatorium 1956-1959
 • Medlem Skolestyret 1956-1959
 • Medlem Lagretten 1960-1963 (ved straffesaker)
 • Medlem Forstanderskapet ved den høyere skole 1963
 • Nestformann Barnevernsnemnda 1964-1967

Tillitsverv i partier

 • Formann Harstad Arbeiderpartis kvinneforening 1935-1940, 1945-1962
 • Formann Sør-Troms Arbeiderpartis kvinneutvalg 1946-1962
 • Medlem Fylkesstyret i Troms Arbeiderparti 1952-1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Harstad avdelings arbeidsutvalg av Norsk Folkehjelp 1945-1970