Fridrichsen, Dagny

Fridrichsen, Dagny (1898-1970)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1958-1961
Ansiennitet:
2 år, 343 dager

Gå til bildegalleri

Fridrichsen, Dagny har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.02.1898 i Horten, Vestfold
 • Død 21.06.1970
 • Datter av ingeniør Harald Soot (1867-1956) og Karen Magdalene Andreassen (1867-1957)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1958 - 1961, H.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 21.03.1959 etter Hartvig Caspar Christies død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 17.04.1959 - 30.09.1961
  Medlem, Protokollkomiteen, 17.04.1959 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole

Yrke

 • Arkivar ved Marinens verft i Horten
 • Husmor

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ås kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Ås formannskap 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Oslofjordens friluftsråd til 1970

Tillitsverv i partier

 • Formann Akershus krets av Høyrekvinners Landsforbund fra 1956
 • Medlem Fylkesstyret i Akershus Høyre
 • Formann Ås Høyrekvinners Klubb (i 6 år. Stod også som stifter av klubben i 1948)

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Arbeidsstyret i Norsk Astma- og Allergiforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Ås sparebank til 1970