Hjertenes, Dagfinn

Hjertenes, Dagfinn (1943-2006)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hjertenes, Dagfinn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.08.1943 i Florø, Sogn og Fjordane
 • Død 28.02.2006
 • Sønn av vulkanisør Dagfinn Hjertenes (1912-1972) og husmor/butikkassistent Mary Johnsen (1918-2002)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Forsvarskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bankakademiet, diverse kurs innen Forsvaret og bankvirksomhet
 • Handelsskole 1961
 • Infanteriets befalsskole 1963

Lærlingepraksis

 • Postelev 1962

Yrke

 • Sersjant/fenrik Brigaden i Nord-Norge 1964
 • Kontorarbeider og skipsmegler Døsen, Florø 1965-1966
 • Medarbeider Arna Trygdekontor 1968
 • Medarbeider i Den Vestenfjeldske Creditreformforening, Bergen 1968-1969
 • Bankassistent Bergen Kreditbank A/S 1969-1972
 • Distriktskonsulent Sogn og Fjordane Sparebanklag 1972-1979
 • Banksjef Den norske Creditbank, Florø 1986-1987
 • Selvstendig næringsdrivende 1994-1996
 • Næringssjef Flora kommune 1996-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Askøy Kommunestyre 1971-1972
 • Medlem Flora Formannskap 1975-1979
 • Ordfører Flora Kommunestyre 1979-1983, 1983-1985, 1987-1989
 • Medlem Flora Kommunestyre 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1975-1979
 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1987-1991
 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Ungdoms- og idrettsnemnda 1972
 • Medlem Skolestyret, Askøy 1972
 • Formann Finansnemnda, Flora 1976-1979
 • Medlem Det regionale høgskulestyret for Sogn og Fjordane 1980-1983
 • Formann Rådet for interkommunal brannvarsling, Sogn og Fjordane 1981-1989
 • Formann Utvalget som etablerte stiftelsen Vestlandsforskning i Sogndal 1983-1984
 • Formann Det regionale høgskulestyret for Sogn og Fjordane 1983-1989
 • Formann Hovedkomiteen for Flora bys 125-års jubileum 1985
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1986-1987
 • Formann Høgskolestyrenes kontaktutvalg 1988-1989
 • Varamedlem Nærings- og ressursutvalget 1988-1991
 • Medlem Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1992
 • Nestformann Oljeutvalget, Sogn og Fjordane 1989-2003
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 1994-2001
 • Leder Hovedutvalget for plan og miljø, Flora 1996-1997
 • Varamedlem Hovedutvalget for regional utvikling, Sogn og Fjordane 1999
 • Medlem Styret for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane A/S 2000-2004
 • Ombudsmann/leder Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 2002-2006 (døde 28.02.2006)

Tillitsverv i partier

 • Formann Florø og omegn Unge Høyre 1958-1962
 • Sekretær Sogn og Fjordane Unge Høyre 1960-1962
 • Medlem Unge Høyres landsstyre 1965-1968
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Høyre 1965-1968, fra 1989
 • Formann Sogn og Fjordane Unge Høyre 1965-1968
 • Organisasjonssekretær Hordaland Høyre 1967-1968
 • Formann Askøy Høyre 1968-1972
 • Medlem Styret for Florø Høyre 1976-1990
 • Formann Flora Høyre 1990-1996
 • Medlem Høyres sentralstyre 1990-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sportsklubben Djerv, Bergen 1970-1972
 • Formann Bedriftsidrettslaget Bergens Kreditbank A/S 1971-1972
 • Medlem Markedsføringsutvalget i Sparebankforeningen 1975-1979
 • Medlem Styret i Norsk Petroleumsforening, avdeling Sogn og Fjordane 1981-1986
 • Medlem Representantskapet i Norsk petroleumsforening 1982-1998
 • Formann Norsk Petroleumsforening, avdeling Sogn og Fjordane 1986-1998
 • Formann Styret i Norsk Petroleumsforening, avdeling Sogn og Fjordane 1986-1998
 • Formann Sogn og Fjordane idrettskrins 1994-2003
 • Medlem utvalg i forbindelse med sammenslåingen av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité 1994-1999 representant for Vestlandet
 • Formann Styret for Idrettssenteret i Sogn og Fjordane A/S fra 1998
 • Medlem Hovedstyret i Florø Sportsklubb i 11 år

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Botnaneset Industriselskap A/S, Florø 1981-2000
 • Medlem Representantskapet for Sunnfjord branntrygdelag Gjensidige 1981-1985
 • Medlem Svanøy-stiftelsens faglige råd 1983-1989
 • Formann Kontrollkomiteen i Gjensidige, Sogn og Fjordane 1986-1999
 • Medlem Representantskapet for Gjensidige, Sogn og Fjordane 1986-1999
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Saga Petroleum A/S 1988-1999
 • Medlem Styret for Firda Billag 1989-2006
 • Formann Styret for Vestnes Innredning AS, Flora 1998-2006