Jacobsen, Dagfinn

Jacobsen, Dagfinn (1920-2004)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 54 dager

Gå til bildegalleri

Jacobsen, Dagfinn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter