Stabell, Dagny

Stabell, Dagny (1901-1993)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1961-1965

Gå til bildegalleri

Stabell, Dagny har avgått ved døden.

Finn informasjon etter