Eriksen, Dagrun

Eriksen, Dagrun (1971-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2009-2013
Ansiennitet:
13 år, 231 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.06.1971 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Datter av selvstendig næringsdrivende Håkon Reidar Pedersen (1943-2006) og undervisningskonsulent Torun Dagny Berg (1945-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2005 - 2009, KrF. (01.10.2005 - 21.08.2006)
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 2005 - 2009, KrF. (21.08.2006 - 30.09.2009)
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 2009 - 2013, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Jon Lilletun.
 • Rykket opp som representant 21.08.2006 etter Jon Lilletuns død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Visesekretær, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  Visesekretær, Lagtinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  Visesekretær, Lagtinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Visesekretær, Lagtinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 11.09.2006 - 02.10.2006
  Varamedlem, Valgkomiteen, 29.09.2006 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 02.10.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Første nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Andre vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.09.2006 - 30.09.2009
  Fjerde varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.09.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Andre vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Videregående skole 1990
 • Kristendom grunnfag, HIA 1995

Yrke

 • Ansatt Grim menighet 1990-1991
 • Barnehageassistent, Straitunet barnehage 1993-1994
 • Lærervikar og assistent, Solholmen skole 1996-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Bystyre 1995-1997, 2000-2001

Offentlige verv

 • Meddommer Agder Lagmannsrett fra 1995
 • Medlem Skolestyret, Sjøstrand 2000-2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFs forsvarpolitiske utvalg 1997-2000
 • 1. varamedlem KrFs sentralstyre 2001-2003
 • Medlem KrFs sentralstyre 2003-2006
 • 1. nestleder KrF 2004-2017
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre fra 2004