Hovig, Dagny Gärtner

Hovig, Dagny Gärtner (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
3 år, 96 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.03.1945 i Molde, Møre og Romsdal
 • Datter av ingeniør Fredrik Aandahl (1909-1985) og jordmor Pauline Haagensen (1914-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1993-07.10.1993 for Grete Faremo.
 • Møtte fast som representant 07.10.1993-25.10.1996 for Bjørn Tore Godal.
 • Møtte fast som representant 25.10.1996-18.12.1996 for Grete Faremo.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 18.12.1996

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 18.12.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas 1965
 • Cand.mag. (sosiologi, statsvitenskap og offentlig rett m/folkerett) 1977
 • Alle deleksamener til hovedfag statsvitenskap (internasjonal politikk) 1979
 • Diverse kurs i informasjonsfag 1980-1986
 • Diverse kurs i organisasjonsutvikling 1982-1989
 • Diverse kurs i lederutvikling 1989

Yrke

 • Au pair i England 1965-1967
 • Kontor/resepsjon Stefanhotellet, Oslo 1967-1968
 • Sekretær Rolf Stenersen Kunstforlag A/S 1969-1971
 • Sekretær Alfsen, Becker & Bates Reklamebyrå 1971-1973
 • Diverse engasjement Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1973-1980
 • Informasjonskonsulent Oslo Kommune (boligetaten) 1980-1986
 • Informasjonskonsulent NSB (Oslo distrikt) 1986-1988
 • Informasjonskonsulent Norges Kommunalbank 1988-1991
 • Rådgiver for næringssaker, Drammen kommune 1997
 • Prosjektleder for kultur i Folketeaterbygningen A/S 1998-1999
 • Informasjonssjef, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune fra 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1983-1987, 1987-1989
 • Varamedlem Oslo Kommunestyre 1989-1991 (kommunalråd 1991)

Offentlige verv

 • Medlem en rekke styrer i bydel 09 Gamle Oslo 1978-1983
 • Medlem Styret for Sørligata barnehage 1980-1983
 • Medlem Styret for Breigata barnehage 1980-1987
 • Varamedlem Sosialdistriktsutvalget, Sentrum Øst 1980-1983
 • Medlem Styret for Bydelshuset Grønland 28 1982-1983
 • Varamedlem Samarbeidsutvalget for Oslo og Akershus om fylkesplanlegging 1984-1987
 • Varamedlem Havnestyret, Oslo 1984-1987
 • Medlem Kommunikasjonsutvalget/Samferdselskomiteen, Oslo 1984-1990
 • Varamedlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1988-1991
 • Varamedlem Plan- og fasaderådet 1988-1991
 • Medlem Styret for Kunstindustrimuseet 1988-1991
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Oslo 1991
 • Medlem Byutviklingskomiteen 1991 (kommunalråd)
 • Leder Havnestyret, Oslo 1992-1996
 • Medlem Driftsstyret for Oslo Katedralskole 1992-1996
 • Medlem Styret for Oslo Bymuseum 1992-1996 (kommunens representant)
 • Nestleder Styret for fondet for kunstnerisk utsmykking av Oslo kommunes bygg 1996-2000
 • Varamedlem Styret for Nationaltheatret 1997-1999
 • Varamedlem Styret for Hässelbystiftelsen, Stockholm 1997-2000
 • Leder A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1998-2006
 • Lekdommer Byretten, Oslo

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo Arbeiderpartis representantskap 1979-1982
 • Medlem Styret for Østre Arbeidersamfunn 1979-1986
 • Leder Østre Arbeidersamfunn 1982-1984
 • Medlem Oslo A's kvinneutvalg 1982-1986
 • Medlem DNAs boligutvalg 1987-1988
 • Medlem DNAs arbeidsutvalg for strategi og markedsføring 1987-1987
 • Medlem DNAs jernbaneutvalg 1990-1991
 • Rådgiver/politisk sekretær for Oslos ordfører 1992-1993
 • Leder Manglerud A 1993-1998
 • Medlem Styret for Sosialdemokratisk Kulturforum 1993-1997
 • Leder Oslo A's kulturpolitiske arbeidsgruppe 1997-1998
 • Medlem Oslo A's havneutvalg 1999-1999
 • Medlem Styret for Kulturforum fra 2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Europabevegelsen i Oslo 1993-1994

Andre administrative verv

 • Varamedlem Baneselskapenes bedriftsforsamling 1984-1987
 • Leder Styret for Oslo Bymuseum 1997-2003
 • Medlem Styret for Kunst på arbeidsplassen fra 2005