Høybråten, Dagfinn

Høybråten, Dagfinn (1957-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.12.1957 i Oslo, Oslo
 • Sønn av kirkeverge, cand. med.vet. Per Høybråten (1932-1990) og laborant Åse Margrethe Hallen (1929-2018)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Rogaland, 2005 - 2009, KrF.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 2009 - 2013, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2005-17.10.2005, Kjell Arvid Svendsen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Femte visepresident, Stortinget, 01.10.2011 - 03.03.2013

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 11.09.2006
  Medlem, Valgkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 11.09.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 17.06.2011
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 05.10.2006
  Medlem, Europautvalget, 11.09.2006 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 05.10.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 31.12.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2010 - 31.12.2010
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2011 - 12.02.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 18.06.2011
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 18.06.2011 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 1983 - 1985
  Personlig rådgiver, Kirke- og undervisningsdepartementet, 1985 - 1986
  Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Fungerende statsråd, Justis- og politidepartementet, 19.02.1999 - 15.03.1999
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker, 19.10.2001 - 31.12.2001
  Statsråd, Helsedepartementet, 01.01.2002 - 18.06.2004
  Statsråd, Arbeids- og sosialdepartementet, 18.06.2004 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1976
 • Cand.polit. 1984

Yrke

 • Spesialkonsulent Kommunenes Sentralforbund 1986-1988
 • Stabssjef Kommunenes Sentralforbund 1988-1989
 • Direktør Kommunenes Sentralforbund 1990-1993
 • Rådmann i Oppegård kommune 1994-1996
 • Trygdedirektør 1997-2004
 • Generalsekretær Nordisk ministerråd fra 2013 (permisjon fra Stortinget (mars-sept 2013))

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ærespresident, Yiyang Central Hospital, Hunan, Kina 1999 (sykehuset ble etablert av Dagfinn Høybråtens oldefar, Jørgen Edvin Nilssen i 1906)
 • Røykfriprisen 2002
 • Kommandør av St. Olavs Orden 2004
 • Æresdoktor (law), Luther College, Decorah, Iowa 2005
 • LHLs ærespris 2006

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem UDs rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid 1982-1984
 • Varamedlem Statens barne- og ungdomsråd 1982-1984
 • Varamedlem Landsrådet for Heimevernet 1982-1985
 • Medlem Samferdselsstyret, Akershus 1983-1987
 • Medlem Arbeidsutvalget for FNs internasjonale ungdomsår 1983-1985
 • Medlem Regjeringens utvalg for planlegging av langtidsprogrammet 1984-1986
 • Medlem Statssekretærutvalget for distriktspolitikk 1986
 • Medlem Statssekretærutvalget for informasjonsteknologi 1986
 • Leder Fylkeskulturstyret, Akershus 1987-1991
 • Medlem Statssekretærutvalget for Folketrygdens økonomi 1989-1990
 • Medlem Statssekretærutvalget for effektivisering av kommunesektoren 1989-1990
 • Medlem Statssekretærutvalget for distriktspolitikk 1989-1990
 • Medlem Statssekretærutvalget for salg av statlig eiendom og aksjer 1989-1990
 • Medlem Statssekretærutvalget for inntektsoppgjørene 1989-1990
 • Medlem Regjeringens utvalg for planlegging av langtidsprogrammet 1989-1990
 • Medlem Statssekretærutvalget for styrking av næringslivets egenkapital 1989
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1991-1997
 • Medlem Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen 1991-1992
 • Medlem Styret for Norsk Institutt for sykehusforskning 1992-1993
 • Varamedlem Børsrådet ved Oslo Børs 1994-1995
 • Medlem Follorådet 1994-1996 (som rådmann)
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Den Norske Stats Oljeselskap a.s 1994-1997
 • Medlem arbeidsgruppe til å utrede kommuneskatten, Finansdepartementet 1995
 • Leder Utvalg for utredning av tilskudd til private skoler 1996-1997
 • Medlem Styret for Kronprinsparets Humanitære Hjelpefond 2001
 • Medlem Styret for Det globale vaksinefondet GAVI 2006-2010
 • President Nordisk råd 2007
 • Leder Styret for Det globale vaksinefondet GAVI fra 2010

Tillitsverv i partier

 • 1. nestformann KrFUs landsstyre 1978-1979
 • Personlig sekretær for parlamentarisk leder Lars Korvald 1978-1981
 • Medlem KrFs sentralstyre 1979-1997
 • Medlem KrFs arbeidsutvalg 1979-1982
 • Formann KrFUs landsstyre 1979-1982
 • Personlig sekretær for parlamentarisk leder Kjell Magne Bondevik 1981-1983
 • Medlem KrFs skatte- og trygdeutvalg 1986-1989
 • Leder KrFs programkomite 1986-1991
 • Leder KrFs økonomi- og næringsutvalg 1992-1993
 • Leder KrF 2004-2011

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Lederskapet Oasebevegelsen 1993-1997
 • Medlem Det norske misjonsforbunds forbundsstyre 1993-1995
 • Formann Styret i Oasebevegelsen 1995-1997
 • Medlem Representantskapet for Stephans Children, Cairo fra 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Høgskolestyret ved Lovisenberg sykepleierhøgskole 1992-1993
 • Leder Styret for Modum Bad 2001

Litteratur

 • Mydske, Per Kristen og Dagfinn Høybråten: Organisering av lokalt styre: Mot et paradigmeskifte?, Kommunal organisering, Tano Oslo 1989
 • Høybråten, Dagfinn: Pengene eller livet - Livskvalitet for alle, Avenir Oslo 2009
 • Høybråten, Dagfinn: Drivkraft, Cappelen Damm Oslo 2012