Frøisland, Dag Helge

Frøisland, Dag Helge (1962-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri