Cappelen, Didrik

Cappelen, Didrik (1900-1970)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1961-1965
Ansiennitet:
3 år, 199 dager

Gå til bildegalleri

Cappelen, Didrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 08.10.1900 i Kviteseid, Telemark
  • Død 21.08.1970
  • Sønn av høyesterettsadvokat Didrik Cappelen (1873-1941) og Antoinette Therese von der Lippe (1876-1934)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1945 - 1949, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1958 - 1961, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, H.

Vararepresentasjoner

  • Rykket opp som representant 11.06.1962 etter Sveinung O. Flaatens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1961-65

    Medlem, Finans- og tollkomiteen, 11.06.1962 - 19.10.1962
    Medlem, Justiskomiteen, 19.10.1962 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student 1918
  • Cand.jur. 1923

Yrke

  • Edsvoren fullmektig ved Larvik sorenskriveri 1924
  • Overrettssakfører Skien 1925-1942
  • Statsadvokat for landssviksaker i Telemark 1945
  • Statsadvokat i Vestfold, Telemark og Aust-Agder 1946-1956
  • Sorenskriver i Skien 1956-1970

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

  • I tysk fangenskap 1940-1942
  • Ansatt ved norske legasjons rettskontor Stockholm 1942-1944
  • Ansatt hos rikspolitisjefen, Justisdepartementet London 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Skien formannskap 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1962

Offentlige verv

  • Formann Barnevernsnemnda, Skien 1956-1970
  • Formann Tilsynskomiteen for Telemark sentralsykehus, psykiatrisk avdeling

Tillitsverv i partier

  • Formann Skien Unge Høyre 1928-1940
  • Formann Skien Høyre 1945-1957, æresmedlem 1965
  • Medlem Høyres landsstyre 1950-1962
  • Formann Telemark Høyre 1953-1962, æresmedlem 1966
  • Gruppefører Høyres bystyregruppe i Skien

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Idrettsforeningen Odd 1932-1937
  • Medlem Representantskapet i Svensk-norsk forening, Stockholm 1943-1944
  • Medlem Styret i Arrangementskomiteen for Norgesmesterskapet på ski 1960

Andre administrative verv

  • Varamedlem Representantskapet for A/S Borgestad

Litteratur

  • Cappelen, Didrik: Om krigsforbrytelser, 1943