Cappelen, Didrik

Cappelen, Didrik (1900-1970)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1961-1965
Ansiennitet:
3 år, 200 dager

Gå til bildegalleri

Cappelen, Didrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.10.1900 i Kviteseid, Telemark
 • Død 21.08.1970
 • Sønn av høyesterettsadvokat Didrik Cappelen (1873-1941) og Antoinette Therese von der Lippe (1876-1934)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1945 - 1949, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1958 - 1961, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, H. (01.10.1961 - 10.06.1962)
 • Representant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, H. (11.06.1962 - 30.09.1965)

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 11.06.1962 etter Sveinung O. Flaatens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 11.06.1962 - 19.10.1962
  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.1962 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1918
 • Cand.jur. 1923

Yrke

 • Edsvoren fullmektig ved Larvik sorenskriveri 1924
 • Overrettssakfører Skien 1925-1942
 • Statsadvokat for landssviksaker i Telemark 1945
 • Statsadvokat i Vestfold, Telemark og Aust-Agder 1946-1956
 • Sorenskriver i Skien 1956-1970

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1940-1942
 • Ansatt ved norske legasjons rettskontor Stockholm 1942-1944
 • Ansatt hos rikspolitisjefen, Justisdepartementet London 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Formannskap 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1962

Offentlige verv

 • Formann Barnevernsnemnda, Skien 1956-1970
 • Formann Tilsynskomiteen for Telemark sentralsykehus, psykiatrisk avdeling

Tillitsverv i partier

 • Formann Skien Unge Høyre 1928-1940
 • Formann Skien Høyre 1945-1957
 • Medlem Høyres landsstyre 1950-1962
 • Formann Telemark Høyre 1953-1962
 • Æresmedlem Skien Høyre 1965-1965
 • Æresmedlem Telemark Høyre 1966-1966
 • Gruppefører Høyres bystyregruppe i Skien

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Idrettsforeningen Odd 1932-1937
 • Medlem Representantskapet i Svensk-norsk forening, Stockholm 1943-1944
 • Medlem Styret i Arrangementskomiteen for Norgesmesterskapet på ski 1960

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for A/S Borgestad

Litteratur

 • Cappelen, Didrik: Om krigsforbrytelser, 1943