Di Micco, Liv Eva

Di Micco, Liv Eva (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.07.1943

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 7 for Akershus, 1985 - 1989, A.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Myklevollutvalget, 1981-1986
  • Varamedlem Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen, 1991-1993