Fjærvoll, Dag Jostein

Fjærvoll, Dag Jostein (1947-2021)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fjærvoll, Dag Jostein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1947 i Hadsel, Nordland
 • Død 05.02.2021
 • Sønn av gårdbruker, distriktssjef og stortingsrepresentant Edmund K. Fjærvoll (1910-1975) og gårdbruker og husmor Solbjørg Wiik (1909-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Nordland, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1993 - 1997, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Visepresident, Lagtinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Visepresident, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 17.10.1997 - 15.03.1999
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 15.03.1999 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse etterutdanningskurs
 • Examen artium 1966
 • Oslo Lærerskole (lærerskoleeksamen med tilleggsutdannelse i matematikk) 1970
 • Rådgiverutdannelse Volda lærerskole 1975

Yrke

 • Lærer Nordtun og Enga skoler, Meløy 1966-1967
 • Driftsansvarlig og meddeier Hotell Vesterålen, Stokmarknes 1970-1975
 • Lærer Melbu skole 1970-1974
 • Rådgiver Melbu skole 1975-1976
 • Undervisningsinspektør Melbu skole 1976-1983
 • Rektor Melbu skole 1984-2000
 • Daglig leder Vesterålen Høgskolesenter 2001-2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hadsel Kommunestyre 1975-1979
 • Ordfører Hadsel Kommunestyre 1979-1983, 1983-1985
 • Medlem Hadsel Formannskap 1985-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 1979-1983

Offentlige verv

 • Formann Sosialstyret, Hadsel 1975-1979
 • Formann Barnevernsnemnda, Hadsel 1975-1979
 • Formann flere kommunale byggenemnder, Hadsel 1976-1981
 • Formann Administrasjonsutvalget, Hadsel 1980-1985
 • Medlem Vesterålen Regionråd 1980-1985
 • Nestformann Fylkeskulturstyret, Nordland 1980-1984
 • Medlem Fylkesskolestyret, Nordland 1984-1987
 • Medlem Styret for Hadsel folkehøyskole 1985-1993 (statens representant)
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1987-1991
 • Medlem Styret for Høgskolen i Bodø 1997-2000

Tillitsverv i partier

 • Formann Nordland KrF 1981-1984
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1981-1984
 • Medlem KrFs kommunalpolitiske utvalg 1986-1989
 • Medlem KrFs strategiutvalg 1989-1993
 • Medlem Gruppestyret i KrF's stortingsgruppe 1989-1997
 • Medlem Programkomiteen 1996-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Nordland fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1980-1987
 • Medlem Landsstyret for Den Indre Sjømannsmisjon 1991-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Hadsel Sparebank 1981-1984
 • Medlem Styret for Vesterålsbruene 1983-1986
 • Medlem Styret for Hadselbrua A/S 1983-1987
 • Nestleder Styret for Hadsel folkehøyskole 1993-1997
 • Leder Styret for Vesterålen Næringshage AS 2001-2005
 • Leder Styret for Vesterålen Høgskolesenter A/S 2001-2007
 • Medlem Styret for CoastCare AS 2002-2005