Andersen, Dag Terje

Andersen, Dag Terje (1957-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 2017-2021
Ansiennitet:
20 år, 25 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.05.1957 i Frogn, Akershus
 • Sønn av avismedarbeider Bjarne Eugen Andersen (1918-1992) og hjelpepleier Gerda Andersen (1931-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 2017 - 2021, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Trond Mathisen møtte som representant.
 • Møtte fast som representant 01.10.2001-05.10.2001 for Jørgen Kosmo.
 • Medlem av Regjeringen 29.09.2006-30.09.2009, Silvia K. Kosmo møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-02.10.2009, Heidi Ørnlo møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  President, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 23.03.2000
  Leder, Finanskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2005-2009

  Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 29.09.2006

  2009-2013

  Leder, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 01.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021
  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 25.02.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 29.09.2006

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Utenriksdepartementet, 17.02.1992 - 10.09.1992
  Statssekretær, Sosialdepartementet, 11.09.1992 - 13.11.1992
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 29.09.2006 - 20.06.2008
  Fungerende statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet, 16.11.2006 - 09.04.2007
  Statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 20.06.2008 - 02.10.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium (reallinja) 1976
 • Journalistikk, Folkeuniversitetet 2002

Yrke

 • Smelteverksarbeider 1977-1979
 • Skogsarbeider 1979-1992 (halv stilling fra 1988)
 • Skogsarbeider 2002

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Eidsvoll verks skogpris 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lardal Formannskap 1983-1987
 • Ordfører Lardal Kommunestyre 1987-1991, 1991-1992

Offentlige verv

 • Ordfører Representantskapet for Lardal-Larvik Elektrisitetsverk 1988-1991
 • Medlem Interimstyret for Festspillene, Vestfold 1989
 • Medlem en rekke kommunale nemnder

Tillitsverv i partier

 • Leder Lardal A 1981-1984
 • Varamedlem DNAs sentralstyre 1990-1992
 • Leder Vestfold A 1990-1992
 • Partisekretær DNA 1992-1996
 • Medlem DNAs sentralstyre 2002-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet for Fellesforbundet 1987-1988
 • Innenlandssjef Norsk Folkehjelp 2003-2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A-pressen AS 1992-1995
 • Leder Styret for stiftelsen Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning ved UiO, Cicero 2001-2005