Weberg, Dag C.

Weberg, Dag C. (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 112 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.09.1937 i Hole, Buskerud
 • Sønn av bonde Dagfinn Weberg (1894-1990) og husmor Marthe Holm (1901-1982)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  2. varapresident, Lagtinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  1. varapresident, Lagtinget, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Midlertidig president, Lagtinget, 22.11.1993 - 17.12.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1954
 • Handelsskoleeksamen 1955
 • Befalsskole 1957
 • Jønsberg landbruksskole 1959

Yrke

 • Bonde på Kvelsrud gård, Jevnaker fra 1965
 • Selvstendig næringsdrivende (næringsrådgivning/samfunnskontakt) fra 1997
 • Deltaker i næringsvirksomhet (styreverv) fra 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Jevnaker Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet 1980-1984 (Harlem-komiteen)
 • Medlem Samferdselsstyret, Oppland 1984-1989
 • Medlem Finansutvalget, Oppland 1984-1989
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Oppland 1984-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Jevnaker Høyre 1968-1973
 • Medlem Styret for Oppland Høyre fra 1975
 • Medlem Høyres sentralstyre 1977-1983, fra 1988
 • Formann Oppland Høyre 1977-1983
 • 1. viseformann Oppland Høyre 1977-1977
 • Medlem Høyres programkomité 1983-1985, 1987-1989
 • Leder Høyres gruppe i Oppland fylkesting 1984-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hadeland forsøks- og driftsplanering 1970-1976
 • Nestformann Norske forsøksringers fellesforening 1972-1976

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Jevnaker Meieri 1975-1977
 • Formann Styret for Jevnaker Meieri 1977-1980
 • Medlem Styret for A/L Ringerike Meieri 1981-1983
 • Medlem Styret for Improved Products Ltd. A/S fra 1998
 • Medlem Styret for Norsk Finansanalyse ASA fra 1999
 • Leder Styret for Scanbygg AS fra 2000
 • Medlem Styret for Seafood 4 You fra 2000
 • Leder Styret for Swebo Norge A/S fra 2000