Agdestein, Elin Rodum

Agdestein, Elin Rodum (1957-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.08.1957 i Steinkjer, Nord-Trøndelag
 • Datter av disponent/forstmann Fredrik Christian Rodum (1926-) og husmor/sekretær Randi Floan (1930-2019)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 23.05.2016
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 23.05.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 26.10.2017 - 05.12.2017
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021
  Leder, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 05.12.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Første vara innpisker, Høyre, 04.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Høyres toppkandidatskolering 2017
 • Høyres toppkandidatskolering 2013
 • Høyres Washington-program 2012
 • Høyres toppkandidatskolering 2011
 • Høyres toppkandidatskolering 2009
 • Steinkjer folkeskole 1964-1971
 • Steinkjer ungdomsskole 1971-1973
 • Steinkjer gymnas 1973-1976 (examen artium)
 • Kunsthåndverk, Røros videregående skole 1976-1977
 • Ex.phil., NTNU 1978
 • Ergoterapeut, NTNU 1979-1983
 • Utenlandsopphold ved UC Los Angeles, USA 1990-1991
 • Kurs i styrearbeid, Nord universitet 2004
 • Høyres lederskole II 2008-2009
 • Sjefskurs, Forsvarets høgskole 2018

Yrke

 • Praktikant, Skolen ved NKS treningssenter for funksjonshemmede barn, Levanger 1977-1978
 • Praktikant, Dikemark sykehus 1979
 • Studentpraktikant, Tåsen sykehjem 1980
 • Studentpraktikant, Ullevål sykehus 1980
 • Ergoterapeut, Sunnaas sykehus 1981
 • Kommuneergoterapeut, Namdalseid kommune 1985-1987
 • Ledende ergoterapeut, Namdal Sykehus, fysikalsk avdeling 1987-1989
 • Ledende ergoterapeut rehab.voksne og hab.team barn/unge, Steinkjer kommune 1991-1994
 • Næringsdrivende konsulent 1995-2013
 • Avdelingsleder, Dr. Agdestein AS 2000-2013
 • Etablering og drift av privat grunnskole og barnehage 2003-2013
 • Prosjektleder for etablering av Steinkjer Medisinske Senter 2006-2007
 • Daglig leder, Steinkjer Montessoriskole 2006-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Steinkjer Kommunestyre 1991-2003
 • Medlem Steinkjer Kommunestyre 2003-2013
 • Medlem Steinkjer Formannskap 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 2006-2013
 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 2011-2013 gruppeleder

Offentlige verv

 • Medlem skolestyret i Namdalseid 1987-1990
 • Medlem Warner Ave Elementary School PTA, Los Angeles, CA 1990-1991
 • Medlem hovedutvalg for helse og omsorg, Steinkjer kommune 1995-1999
 • Medlem hovedutvalg for oppvekst, Steinkjer kommune 1999-2003
 • Medlem skoleutvalget Egge vgs. 1999-2007
 • Medlem folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2003-2011
 • Lagrettemedlem Frostating Lagmannsrett 2003-2013
 • Meddommer Inderøy tingrett 2003-2009
 • Styremedlem Indre Trondheimsfjorden Havnevesen IKS 2006-2013
 • Nestleder Valgnemnda, Steinkjer kommune 2007-2011
 • Medlem administrasjonsutvalg, lønnsutvalg og klagenemnd, Steinkjer kommune 2007-2011
 • Medlem Representantskap for KomSek Trøndelag 2007-2011
 • Medlem Representantskap i Inntrøndelag brannvesen IKS 2007-2011
 • Medlem Samarbeidsforum Midt-Norge 2007-2013
 • Medlem Representantskap i Innherred interkommunale utvalg for akutt forurensing 2007-2011
 • Leder Styret for KomRev Trøndelag IKS 2009-2017
 • Medlem Representanskapet for Sparebanken Midt-Norge 2011-2013
 • Medlem fylkesmøtet KS, Nord-Trøndelag 2011-2013
 • Medlem Trøndelagsrådet 2011-2013
 • Nestleder Styret for Revisjon Midt-Norge SA

Tillitsverv i partier

 • Nestleder styret i Norsk Gymnasiastsamband, Steinkjer gymnas 1974-1975
 • Styremedlem Namdalseid Høyre 1985-1990
 • Medlem arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Høyre 2005-2012
 • Leder Nord-Trøndelag Høyres kvinneforum 2007-2008
 • Gruppeleder Steinkjer Høyres kommunestyregruppe 2007-2011
 • Nestleder Nord-Trøndelag Høyre 2008-2012
 • Gruppeleder fylkestinget i Nord-Trøndelag 2011-2013
 • Medlem Høyres europautvalg 2012-2020
 • Leder Nord-Trøndelag Høyre 2012-2016
 • Medlem Høyres sentralstyre 2012-2016
 • Medlem valgkomiteen Høyre 2013-2013, 2015-2015
 • Medlem arbeidsutvalget og fylkesstyret i Trøndelag Høyre fra 2016
 • Medlem rådet for Høyres programkomité 2017-2018
 • Leder utvalg for lokal verdiskaping Høyre 2018-2019
 • Leder arbeidsgruppe for blå folkehelsepolitikk Høyre 2019-2020
 • Medlem arbeidsutvalget Høyres distriktsnettverk fra 2019
 • Styremedlem Steinkjer Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Dameskiklubben Skade 1992-2015
 • Revisor Sparbyggja Fortidsminneforening 2013-2015
 • Medlem valgkomiteen i Foreningen Fredet 2013-2021

Andre administrative verv

 • Styreleder Steinkjer Montessoriskole 2004-2010
 • Styreleder HRE Holding AS fra 2004
 • Styremedlem Steinkjer Montessori Barnehage 2006-2013
 • Styremedlem Steinkjer Gårdeierforening 2009-2013
 • Styreleder Høy & Rodum Eiendom AS fra 2010